Minimalac će primati preko 61 hiljada radnika

Minima lnu zaradu od 450 eura od ovog mjeseca primaće preko 60 hiljada zaposlenih lica. To se može zaključiti na osnovu podataka koje je “Danu” dostavila Uprava prihoda i carina (UPC). Iz Uprave nijesu mogli da nam daju tačan podatak o broju radnika koji će primati minimalac nakon sprovođenja programa “Evropa sad”, odnosno nijesu mogli da prognoziraju, već su kazali da će ovim podacima raspolagati tek po dostavljanju IOPPD prijava za obračunski period.

Prema podacima Uprave prihoda i carina, broj zaposlenih lica na dan 20. januar je 203.270. Upravi prihoda i carina je za novembar predato 130 hiljada IOPPD obrazaca za zarade zaposlenih.

Minimalna zarada je od 1. oktobra iznosila 250 eura, dok je od 1. januara minimalna zarada 450 eura. Svaki zaposleni koji je do 1. januara imao zaradu manju od 356 eura sada će primati 450 eura. Iz tog razloga smo od Uprave carina tražili podatak koliko je radnika prema njihovim poslednjim podacima primalo zaradu manju od 356 eura.

Iz UPC, na čijem čelu je Milena Petričević, kazali su nam da je, prema podacima iz novembra, zarade manje od 356 eura primilo 61.542 radnika, dok je zaradu veću od tog iznosa primilo 67.969 lica. S obzirom na to da je ukupan broj zaposlenih lica 203.270, to znači da IOPPD obrazac Upravi prihoda i carina nije predat za više od 83 hiljade zaposlenih lica. Tako d a se na osnovu pod ataka UPC iz novembra može zaključiti da će nakon sprovedene reforme programa “Evropa sad” minimalac primati minimum 61,5 hiljada ljudi. Ovaj broj će sigurno biti veći ili bi bio veći kada bi se IOPPD obrazac Upravi prihoda dostavljao na vrijeme za svakog zaposlenog.

Iz Uprave carina su nam kazal i da je, prema podacima iz novembra, bruto zaradu nižu od 372 eura bruto, što je 250 eura, primilo 13.449 lica, zaradu od 372 do 375 eura bruto, odnosno 250 do 251 eura neto, primilo je 22.035 lica, dok je zaradu od 375 do 532 eura bruto, odnosno od 251 do 356 eura, primilo 26.068 lica.

Uprava prihoda i carina je dostavila podatke kojima raspolaže, na dan 20.1.2022.godine, a odnose se na broj lica za koje je podnijet obračun kroz IOPPD na šifre zarada (zarada, zarada za dopunski rad, zarada invalidnih lica, zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije, određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencijeu skladu sa propisom Vlade Crne Gore, zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invladske penzije, naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana, naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana, naknada zarade po osnovu trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva, zarade novozapos lenih lica u nedovoljno razvijenim opštinama, naknada zarade za određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita, l ica zaposl ena u biznis zonama za koje poslodavac ostvaruje olakšice u skladu sa propisom Vlade Crne Gore) posmatrano kroz poslednju validnu IOPPD pri javu za obračunski period 11/2021.

Izvor: Dan

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

One comment

  1. Zar bankar.me ne umije da uklaviri konstrukcionu grešku…

Leave a Reply

Your email address will not be published.