Javni poziv za reprogram poreskog duga do 20. aprila

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja do 20. aprila objaviće javni poziv na koji se mogu prijaviti poreski dužnici koji žele da reprogramiraju svoj poreski dug prema državi.

”Zahtjev za reprogram će se podnositi nadležnoj područnoj jedinici Uprave prihoda i carina, a obrazac zahtjeva biće objavljen na internet stranici Uprave”, kazali su “Vijestima” u Ministarstvu finansija.

Javnim pozivom određuje se rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja koji ne može biti kraći od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Zakon o reprogramu poreskog duga je dio paketa pratećih zakona u okviru projekta “Evropa sad”, a usvojen je u parlamentu krajem prošle godine. Njegov je cilj da se stimulišu poreski dužnici da ulate poreske obaveze. Dug mogu reprogramirati pravna i fizička lica.

U Ministarstvu finansija je procijenjeno da će primjenom ovog zakona najveći broj obveznika prihvatiti uslove iz ovog zakona i reprogramirati dug tako da će minimalni finansijski benefit po budžet biti na godišnjem nivou 15 miliona, a za pet godina 75 miliona eura.

Obveznici koji uđu u reprogram moraće da plate 10 odsto duga jednokratno, a ostatak u 60 mjesečni rata i otpisaće im se prispjela kamata na dug.

Ovim zakonom je predviđeno da se kroz reprogram može platiti porez na dobit, na dohodak fizičkih lica, PDV, doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obavezno zdravstveno osiguranje, za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, doprinosi Fondu rada, koncesione naknade, porez na promet nepokretnosti i porez na kafu.

Prema važećim poreskim propisima, poreski obveznici sa neizmirenim poreskim dugom u obavezi su da osim duga plate i zateznu kamatu, dok se ovim zakonom države odriče naplate zatezne kamate na sve dugove poreskog obveznika.

Zakonom je definisano da UPC donesi rješenje o reprogramu u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za reprogram. To rješenje mora da sadrži iznos poreskog duga na dan objavljivanja javnog poziva, pojedinačne iznose kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim dugom, iznos jednokratne uplate od 10 odsto, broj i iznos mjesečnih rata i njihovo dospijeće i rokove za plaćanje iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem i izmirivanje tekućih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Poreski dužnik jednokratnu uplatu od 10 odsto mora da plati u roku od 10 dana pošto dobije rješenje o reprogramu. U slučaju da ne uplati jednokratnu uplatu od 10 odsto ukupnog duga u roku od 30 dana, od dana donošenja rješenja, da ne plaća redovno mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu ili u periodu za koji je odobren reprogram ne izmiruje redovno tekuće obaveze u skladu sa zakonom, UPC će mu ukinuti rješenje o reprogramu i puna zatezna kamata će biti vraćena na neizmirenu glavnicu duga (od datuma nastanka osnovnog duga).

Skupština je krajem 2016. godine na predlog Vlada premijera Duška Markovića usvojila Zakon o reprogramu poreskog duga koji je važio pet godina.Taj zakon je pripremio ministar finansija u prelaznoj Vladi Raško Konjević.

Zakon koji je predložila Vlada premijera Zdravka Krivokapića sadži skoro sve odredbe zakona iz decembra 2016. godine.

Ko nema pravo na reprogram

Pravo na reprogram poreskog duga nemaju Glavni grad, Prijestonica i opština poreski dužnik nad kojim je otvoren stečajni postupak, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom, poreski dužnik kojem je odobren reprogram poreskog potraživanja u skladu sa propisima o državnoj pomoći i poreski dužnik koji nije podnio sve poreske prijave u skladu sa zakonom.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.