Christoph Schoefboeck izabran za predsjednika Nadzornog odbora Erste banke

Nadzorni odbor Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) održao je danas konstitutivnu sjednicu, na kojoj je za predsjednika izabran Christoph Schoefboeck, a za zamjenika Krešimir Barić.

Nadzorni odbor je formiran u skladu sa novim Zakonom o kreditnim institucijama. Shodno odlukama jedinog akcionara Erste Bank AD Podgorica, Erste&Steiermärkische Bank d.d., tri od pet dosadašnjih članova Odbora direktora Banke, Christoph Schoefboeck, Krešimir Barić i Sophie Pieringer izabrani su za članove Nadzornog odbora, dok su za nezavisne članove izabrani Željko Uljarević i Biljana Šćekić.

Christoph Schoefboeck ima veoma široko, dugogodišnje iskustvo na različitim upravljačkim pozicijama u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Od 2011. godine je član, a od 2015. je predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische Bank d.d., stoprocentnog vlasnika Erste Bank AD Podgorica. Obavljao je više različitih funkcija unutar nadzornih odbora članica Erste grupe u Hrvatskoj, čemu je prethodio angažman na menadžerskim ili upravljačkim pozicijama u ZAO Raiffaisenbank u Moskvi, HVB Splitska banka, HVB Croatia d.d. Doktorirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Beču i završio brojne programe menadžerskog usavršavanja u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u.

Krešimir Barić je u Erste&Steiermärkische Bank d.d. od 2006. godine, a na mjesto člana uprave te banke dolazi nakon što je 15 godina proveo na rukovodilačkim pozicijama u oblasti računovodstva i kontrolinga. Godinu dana je proveo u Erste Grupi u Beču, na funkciji vođe upravljanja profitabilnosti (performance management) i kapitalom, gdje je stekao dodatno međunarodno iskustvo. Osim toga, učestvovao je u rotacionim programima usavršavanja unutar Erste grupe i mnogim grupnim projektima, uključujući i IEDC poslovnu školu iz Bleda, gradeći menadžersko iskustvo i znanje. Po struci je diplomirani ekonomista.

Sophie Pieringer je doktorirala u oblasti međunarodnog biznisa na Karl-Franzens Univerzitetu u Gracu, a direktorica je Službe za kontrolu rejtinga i procjenu nepokretnosti u Erste Group Bank iz Beča (Erste Grupa). Pieringer ima dugogodišnje rukovodilačko iskustvo u finansijskim institucijama. Erste Grupi se pridružila 2011. godine, gdje je dvije godine pokrivala poziciju starijeg menadžera u Strategiji i projektima, a od 2013. godine je kao vođa tima bila odgovorna za upravljanje kreditnim rizikom finansijskih institucija i država. Od 2017. godine do 2020. je obavljala dužnost zamjenice direktora Sektora Grupe za Erste biznis analize.

Nezavisna članica Nadzornog odbora Biljana Šćekić ima dugogodišnje iskustvo u oblasti finansija. Od 2016. godine je na poziciji regionalne šefice programa za razvoj malih i srednjih preduzeća za Centralnu i Jugoistočnu Evropu u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), sa sjedištem u Beogradu, a prethodno je u istoj instituciji radila na poziciji Nacionalni program menadžer. Prije EBRD-a bila je angažovana u Vladi Crne Gore na pozicijama pomoćnika ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, kao i pomoćnika ministra finansija za poreski i carinski sistem, finansiranje loklane samouprave i računovodstvo i reviziju.

Nezavisni član Željko Uljarević ima veoma bogato profesionalno iskustvo u oblasti finansijskih institucija.
Direktor je kancelarije KfW banke za Crnu Goru od 2001. godine, a bio je angažovan u BAS programu EBRD i u DEG, državnoj njemačkoj investiciono-razvojnoj kompaniji. U periodu od 2000. do 2004. godine obavljao je dužnost člana Odbora direktora Opportunity Bank u Crnoj Gori. Prije ulaska u oblast finansija, Uljarević je stekao značajno upravljačko iskustvo u turističkoj industriji.

Shodno Zakonu o kreditnim institucijama koji uvodi sistem dvolinijskog korporativnog upravljanja, od 1. januara 2022. u Erste banci je počeo mandat novoformiranom Upravnom odboru, čiji je predsjednik Aleksa Lukić, a članovi Darko Keković i Damir Ivaštinović.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.