M:tel i dalje lider po broju korisnika mobilne telefonije

Analiza tržišta telekomunikacija za jul. 2021. godine

Na kraju decembra 2021. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.120.074 što odgovara penetraciji od 180,65%. U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je manji za 2,63%, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je veći za 3,70%.

Od ukupnog broja korisnika 59,01% (660.999) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 40,99%
(459.075).

Od ukupnog broja 1.120.074 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, najviše korisnika imao je mobilni operator Mtel 384.456 korisnika, Crnogorski Telekom 377.917, a Telenor 357.701 korisnika ili procentualno:

  1. Mtel 34,32%,
  2. Crnogorski Telekom 33,74%
  3. Telenor 31,94%.

Od ukupnog broja 660.999 postpaid korisnika Telekom je imao 261.748, Mtel 221.463, Telenor 177.788, a od ukupnog broja 459.075 prepaid korisnika Telenor je imao 179.913, Mtel 162.993, a Telekom 116.169. Učešće postpaid i prepaid korisnika, kao i učešće pojedinih operatora mobilne telefonije u ukupnom broju korisnika prikazani su na sljedećim graficima:

Odgovarajući nivoi učešća prema broju prepaid i postpaid korisnika mobilnih operatora u procentualnom iznosu su prikazani na sljedećim graficima:

Kada je u pitanju segment POSTPAID najveće učešće i dalje drži Crnogorski telekom sa 261.748 hiljada aktivnih kartica, odnosno 15.923 korisnika više nego u januaru prošle gosine. Slijedi ga Mtel sa  221.463 hiljada postpaid kartica što je za 11. 084 hiljada više u odnosu na godinu ranije. Telenor je u januaru imao  177.788 hiljada aktivnih postpaid kartica, dok je u istom periodu prošle godine imao nešto preko 169.013 hiljadu postpaid korisnika.

Kada posmatramo PREPAID segment, od ukupnog broja 459.075 korisnika Telenor je imao 179.913, Mtel 162.993, a Telekom 116.169.

Sljedeći grafici pokazuju procentualno učešće prepaid i postpaid korisnika u ukupnom broju korisnika, po operatorima:

Fiksna telefonija

Ukupan broj priključaka fiksne telefonije na kraju decembra iznosio je 189.519 (547 priključka, odnosno 0,29 % manje nego u novembru). Od ovog broja priključaka fiksne telefonije Crnogorski Telekom je imao 101.731, M:Tel 70.009, Telemach 15.505, a Telenor 2.274 priključka.

U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika fiksne telefonije je manji za 1,18%. Procentualno učešće operatora fiksne telefonije na kraju decembra, kao i učešće operatora prema tipu korisnika prikazani su na sljedećim graficima:

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.