“Hitno riješiti nesigurne ugovore u državnoj upravi”

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) Srđa Keković zatražio je od ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića hitno rješavanje problematike nesigurnih ugovora u državnim organima.

USSCG, kako je rekao, izražava zabrinutost sve češćim navodima koje dobija od svog članstva, ali i zainteresovanih građana, u vezi sa radnim statusom značajnog broja lica angažovanih u državnim organima.

“Posljednje obraćanje koje je USSCG dostavljeno potpisano je od strane 73 koleginice (spisak sa potpisima dostavljen je USSCG) radno angažovane u Upravi za katastar i državnu imovinu (Uprava) od kojih većina radi i duže od deset godina po nekoj vrsti nesigurnih ugovora poput: ugovora o privremenim i povremenim poslovima, agencijskih ugovora ili, što je najčešće slučaj, ugovora o djelu”, rekao je Keković.

U dopisu ministru navodi da je većina koleginica koje su im se obratile angažovana na puno radno vrijeme (40 časova nedjeljno), dok ostale imaju nepuno radno vrijeme.

“Iako obavljaju poslove za kojima Uprava kao poslodavac ima kontinuiranu i permanentnu potrebu, što dokazuje i dužina trajanja njihovog angažmana, ipak, Uprava u konkretnom slučaju godinama unazad čak i ne pokušava da iznađe način da obezbijedi uslove za dostojanstven rad, a samim tim i život, pomenutim koleginicama. Angažovanje koleginica po naprijed navedenim, prekarnim ugovorima, dovodi iste u situaciju da godinama žive u neizvjesnosti da li će njihovi (pa i takvi) ugovori biti produženi (nerijetko su potpisani na svega 30 dana) i dodatno im onemogućava da ostvare neka od osnovnih prava iz radnog odnosa poput uvećanja zarade, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u punom iznosu, prava na godišnji odmor, pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad, prava na kreditno zaduživanje i dr”, rekao je Keković.

USSCG se, kako navodi, još od 2014. godine zalaže za njegovo razrješenje, “čemu svjedoče naša obraćanja tadašnjoj Upravi za imovinu, te zahtjevi za postupanje upućeni Upravnoj inspekciji i javno problematizovanje istog””.

“Do sada, međutim, nije postojala volja da se pristupi rješavanju ovog problema i stvaranju dostojanstvenih uslova za rad dijela zaposlenih u državnim organima. Danas, kada Vlada Crne Gore ističe da će 2022. godina biti godina socijalne pravde, smatramo neophodnim i nužnim da se ovoj problematici pristupi što ozbiljnije i što hitnije. U svijetlu implementacije programa ‘Evropa sad’, te namjere poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih i građana i stvaranja jednakosti, Vlada Crne Gore ne smije zaboraviti lica koja su, poput naprijed navedenih koleginica, nejednake u svojim pravima”, kazao je Keković.

Neprihvatljivo je, navodi on, da upravo država kao najveći poslodavac bilježi neke od najdrastičnijih primjera nepoštovanja zakonskih rješenja i primjera nedostojanstvenog rada.

“Stoga, stvarna, a ne deklarativna, riješenost i odlučnost Vlade Crne Gore da stane na put ovakvim i sličnim nepravilnostima biće primjer za poslodavce u privatnom sektoru da slijede takve primjere. Naša zabrinutost, osim gotovo svakodnevnih prijava nepravilnosti od strane članstva i građana/ki, potkrijepljena je i Izvještajem Državne revizorske institucije iz 2019. godine, odnosno revizijom uspjeha pod nazivom “Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u organima državne uprave”, broj 40116/20-024-196/13 od 11.06.2020. godine. Naime, ovom revizijom koja sadrži zabrinjavajuće podatke, zaključeno je da upravljanje naprijed navedenim vrstama ugovora u organima državne uprave “nije dovoljno uspješno”, te su konstatovane brojne anomalije, prvenstveno da se ovakvi ugovori zaključuju na sistematizovanim radnim mjestima”, rekao je on.

Očekuje od ministra, kako je kazao, da preduzme konkretne aktivnosti na planu rješavanja statusa koleginica angažovanih na poslovima održavanja higijene u Upravi, ali i svih drugih kolega/ca koji su na sličan način angažovani u drugim državnim organima, tako što ćete im omogućiti zaposlenje po ugovorima o radu na neodređeno vrijeme.

“Takođe, očekujemo da na prvom narednom sastanku Koordinacionog tijela za praćenje programa “Evropa sad” dobijemo informaciju o aktivnostima koje je Vlada preduzela ili će preduzeti po ovom pitanju”, navodi Keković.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.