Hedžing uštedio pet miliona na drugoj rati za auto-put

Druga rata iz kredita za gradnju auto-puta sjutra dolazi na naplatu u iznosu od oko 28,96 milio-na eura, a prema sadašnjim valutnim kursevima bila bi za pet miliona veća da prošle godine nije urađen hedžing (osiguranje od valutnog rizika), odgovoreno je “Vijestima iz Ministarstva finansi-ja na pitanje kada dospijeva na naplatu ova rata i koliko će za nju biti plaćeno.

“Državni budžet će,zahva-ljujući hedžing aranžmanu, imati uštedu od oko 5,06 miliona eura na otplati druge rate kredita za prioritetnu dionicu auto-puta, koja dospijeva 21. januara. Od ukupnog iznosa, ušteda kod kamate iznosi 4,09 miliona eura, a za glavnicu 0,97 mili-ona eura, a moguća je blaga promjena iznosa do plaćanja rate prema kursu tog dana, navedeno je iz Ministarstva na osnovu podataka prema jučerašnjem kursu.

Bivša Vlada je u oktobru 2014. godine uzela kredit od 944 miliona dolara od Eksim banke za izgradnju prve dionice auto-puta, ali tada nije ugovorila osiguranje od valutnog rizika. Zbog rasta vrijednosti eura proteklih godina iznos kredita je varirao, a bio je i preko 100 miliona veći u eurima od početne sume.

Kredit je hedžovala nova Vlada prošle godine, prije plaćanje prve rate koja je dospjela u julu. Iz Ministarstva je tada saopšteno da je zahvaljujući hedžing aranžmanu na toj rati ostvarena ušteda od ukupno 3,91 mili-on eura.

Da nije urađen hedžing aranžman,umjesto ukupno 28,96 miliona eura državu bi druga rata kredita koštala 34,02 miliona eura, prema kursu uoči uplate novca na 19. januar. Preliminarni podaci potvrđuju da će ukupna ušteda države biti oko 9 miliona eura po osnovu hedžinga za dvije rate kredita kineskoj Eksim banci, u julu prošle godine i januaru ove godine. Ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, najavio je početkom jula prošle godine da će za-
štita povučenih sredstava kredita od valutnog rizika, koju je obezbijedio ovaj resor, budžetu omogućiti uštedu od oko osam miliona eura kroz godišnje dvije rate, saopšteno je iz ovog Ministarstva.

Oni navode da je ovim ispunjeno obećanje ministra Spajića, koji je najavio da će aranžman donijeti korist Crnoj Gori.

Ukupan iznos druge rate kredita, koji će se platiti Eksim banci 21.januara,iznosi 38,67 miliona dolara, od čega se na otplatu glavnice odnosi 30,47 miliona, a na kamatu 8,2 miliona dolara. Iznos od 27,73 miliona eura će država Crna Gora po tom osnovu da plati bankama u eurima za glavnicu i kamatu, dok će četiri banke iz hedžing aranžmana državi uplatiti ukupan iznos od 37,28 miliona dolara za kinesku Eksim banku. Ukupno, Crna Gora će platiti po osnovu druge rate kredita 28,96 miliona eura, jer taj konačni iznos uključuje i dodatni nehedžovani dio glavnice i kamate u
iznosu od 1,4 miliona USD, odnosno 1,23 miliona eura, pojasnili su iz Ministarstva način plaćanja hedžovane rate.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

2 KOMENTARI

  1. Ne shvatih iz ovoga: sta je hedžovano, a šta ne? Taj hedžing takođe košta, ali nam niko ne napisa koliko? I nema tabele kad se sabere nehedžingovani dio, sa iznosom hedžinga, ima li i koliko uštede?

  2. Da li je iko provjereio šta odovič ovdje piše?

Leave a Reply

Your email address will not be published.