Operatori ulažu 34 miliona eura u 5G

U prethodnih deset godina operatori elektronskih komunikacija su investirali 600 miliona eura, od čega u prethodnih pet godina 450 miliona eura, saopštio je Pobjedi izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) Darko Grgurović.

Ulaganja

”Zadovoljni smo višegodišnjim trendom velikih investicija u ovom sektoru, čime se potvrđuje da imamo stabilan i predvidiv pravni i regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve učesnike na tržištu” kazao je Grgurović.

Naveo je da su u 2020. godini u razvoj mreža i servisa operatori uložili 61 milion eura, lani je procijenjeno ulaganje od 40 miliona, mada će se tačni podaci znati početkom ove godine.

”U sektoru elektronskih komunikacija izostanak ulaganja nije prihvatljiv jer će se negativno odraziti na poslovanje. Česte promjene i tehnološke inovacije nameću potrebu ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih tehnologija. Zato je operatorima važno konstantno praćenje tehnoloških trendova i ulaganje u nove tehnologije te strukturiranje ponude usluga kako bi se omogućilo uspješno poslovanje. Operatori na crnogorskom tržištu svjesni su toga pa su planirali da investiraju 34 miliona eura u ovoj godini” saopštio je Grgurović.

Ocijenio je da je tržište elektronskih komunikacija u Crnoj Gori i tokom 2021. godine nastavilo sa razvojem.

Pokrivenost

”Sva tri operatora ističu pokrivenost stanovništva GSM signalom od 99 odsto, dok ukupna pokrivenost signalom UMTS i LTE mreža iznosi 97-98 odsto, što Crnu Goru svrstava u red zemalja sa izuzetno dobrom pokrivenošću” istakao je.

Naveo je da istraživanje pokazuje da se generalni nivo zadovoljstva korisnika uslugama kreće od 76,4 odsto do 88,8 odsto, dok je stepen zadovoljstva cijenama od 62,8 odsto do 71,6 odsto, zavisno od usluge.

Podsjetio je da je jedna od osnovnih nadležnosti EKIP-a zaštita korisnika.

”Na sajtu EKIP-a su lako dostupni podaci o osnovnim pravima korisnika, cjenovnicima operatora, pretplatničkim ugovorima i opštim uslovima pružanja usluga na koje je EKIP dao saglasnost, kao i obrazac žalbe i imejl na koji se jednim klikom može poslati žalba službi za zaštitu korisnika. Sve je to uticalo na povećanje informisanosti korisnika o njihovim pravima i načinu zaštite” kazao je Grgurović i podsjetio da EKIP, postupajući kao drugostepeni organ po žalbama, pruža pomoć korisnicima u ostvarivanju njihovih zakonom zagarantovanih prava.

Ocijenio je da je saradnja operatora i EKIP-a dobra i da se uglavnom poštuje regulativa i nalozi EKIP-a. Dodao je da je vođeno više sporova po tužbama operatora.

”Do sada su pravosnažno okončani u korist EKIP-a svi sporovi vezani za naknadu neto troška operatora univerzalnog servisa. U sporovima oko sniženja cijena rominga jedan operator je odustao od tužbe, a u jednom još nije donijeta prvostepena odluka” rekao je Grgurović i dodao da očekuje da novi regulatorni okvir da veća ovlašćenja EKIP-u u nadzoru nad sprovođenjem odredbi Zakona o elektronskim komunikacijama i akata donijetih na osnovu ovog Zakona kao i međunarodnih sporazuma i konvencija čiji je potpisnik Crna Gora.

Aukcija za frekvencije

Grgurović smatra da će se planiranom ovogodišnjom dodjelom radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 1500 MHz, 2,3 GHz, 3,6 GHz i 26 GHz za MFCN sisteme, zajedno sa dodjelom radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz koja je sprovedena krajem prošle godine, omogućiti dalji razvoj LTE/LTE-Advanced mreža, kao i implementacija 5G mobilnih mreža u Crnoj Gori u punom kapacitetu.

Planirano je i da Vlada do kraja ove godine donese Strategiju za uvođenje 5G mreža sa akcionim planom, a podsjetio je da je EKIP uradio strategiju uvođenja 5G, a da je Vlada 23. decembra prošle godine donijela mapu puta.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.