Vlada će formirati tim za praćenje realizacije kapitalnih projekata

Vlada je usvojila informaciju o potrebi formiranja nezavisnog ekspertskog tima za preispitivanje pripreme i realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata.

Kako je saopšteno iz Vlade, u informaciji se navodi da vrijednost i kompleksnost kapitalnih infrastrukturnih projekata nameću neophodnost kvalitetno sprovedenih sveobuhvatnih pripremnih aktivnosti za njihovu realizaciju.

Vlada je usvojila informaciju o potrebi formiranja nezavisnog ekspertskog tima za preispitivanje pripreme i realizacije kapitalnih infrastrukturnih projekata. Kako je saopšteno iz Vlade, u informaciji se navodi da vrijednost i kompleksnost kapitalnih infrastrukturnih projekata nameću neophodnost kvalitetno sprovedenih sveobuhvatnih pripremnih aktivnosti za njihovu realizaciju.

“Ali i neophodnost kvalitetnog praćenja realizacije, uz maksimalno uvažavanje stručnih mišljenja, stavova i preporuka”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je zaključeno da ti razlozi nameću potrebu formiranja multidisciplinarnog tima sastavljenog od referentnih stručnjaka iz pojedinih oblasti, koji bi izvršili nezavisnu ekspertsku reviziju kapitalnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

“I na bazi toga definisali set preporuka za postupanje u cilju izbjegavanja i/ili smanjenja mogućnosti pojave određenih rizika kod budućih realizacija drugih kapitalnih infrastrukturnih projekata slične vrste, značaja i kompleksnosti, u skladu sa dobrom međunarodnom praksom i u cilju najbolje zaštite interesa investitora”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će spisak projekata za nezavisnu ekspertsku analizu, sastav tima i visinu naknade za članove nezavisnog ekspertskog tima utvrditi naknadno posebnim aktom.

 

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.