Auto-put bi mogao biti pušten u probni rad polovinom januara

Prioritetna dionica auto-puta Bar – Boljare od Smokovca do Mateševa bi možda mogla biti puštena u probni rad sredinom januara, ali samo ako su obezbijeđeni uslovi za bezbjedan saobraćaj, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u čijoj je nadležnosti Državna komisija za uporedni tehnički pregled radova na auto-putu. Objasnili su da to znači da mora biti obezbijeđeno napajanje vodom i strujom, kao i rad mašinske opreme i jasna signalizacija.

– Samo u ovakvim „spregnutim“ aktivnostima, a na zadovoljstvo velikog broja građana, posebno onih koji vole planinu i zimske sportove, objekat bi možda mogao biti pušten u probni rad. Alterntavivna rješenja su uvijek moguća u slučaju nepredviđenih okolnosti, kada bi se moglo na pojedinim „kritičnim“ lokacijama preći na dvosmjerni režim saobraćaja. Ovo su uobičajene radnje svuda u svijetu prilikom održavanja i rehabilitacije kolovoza auto-puteva – kazali su iz Ministarstva.

Istakli su da se nedostajuća dokumentacija može i naknadno dostaviti, odnosno pregledati.

– Iako takva odluka nema jasnog uporišta u zakonu, treba podsjetiti da je na sličan način pušten tunel Sozina. Ukoliko do takve odluke dođe, odgovarajuće državne službe, koje brinu za bezbjednost saobraćaja, moraju pojačati aktivnosti i biti u pripravnosti za reagovanje u vanrednim situacijama – istakli su iz Ministarstva.

Naveli su da su, prema onome što se da vizuelno ocijeniti, građevinski radovi skoro završeni.

– Ono što brine su upravo konekcije na vodu i struju, gdje se prepliću ingerencije izvođača CRBC i domaćih firmi za koje je nadležan upravljač projektom Monteput, koji istovremeno vrši i nadzor nad ovim radovima. Ove pozicije bi morale biti urgentno realizovane, a funkcionalne probe, kontrolno ispitivanje mašinske opreme i instalacija će diktirati mogućnost puštanja u saobraćaj – naglašavaju iz Ministarstva.

Premijer Zdravko Krivokapić je 10. decembra kazao da očekuje da prioritetna dionica bude puštena u saobraćaj 15. januara, pred zimsku turističku sezonu, ističući da je nezadovoljan dosadašnjom dinamikom radova.

– Ne može tako. Hoću da put 15. januara bude spreman. Radite dan-noć i ja ću, ako treba, raditi sa vama – saopštio je Krivokapić 10. decembra.

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma navode da je Državna komisija za uporedni tehnički pregled radova, koju je formirala Vlada u skladu sa zakonima o auto-putu i o planiraju i izgradnji, od početka vršila tehničke preglede svih radova koji se „zatvaraju“ tokom izgradnje. Navode da komisiju za tehnički pregled čine stručnjaci iz različitih oblasti koje su vezane za izgradnju ovako složenog infrastrukturnog objekta, pa je njihovo mišljenje odlučujuće.

– Egzekucija ili izvođenje radova po evropskim propisima podrazumijeva sve neophodne radnje – od studija izvodljivosti, izrade projektne dokumentacije, izgradnje, nadzora, tehničkog pregleda i odluke investitora da složeni inženjerski objekat pusti u rad. Jasno je da neke od posljednjih aktivnosti mogu ostati kratkotrajno i djelimično nezavršene, ali ako su članovi komisije uvjereni da je izgrađeni objekat siguran i pouzdan, prelazno rješenje puštanja u probni rad može biti korisno – kazali su predstavnici Ministarstva.

Dodaju da je komisija do sada obavila svoj dio posla, skoro u istom procentu kao i izvedeni radovi na auto-putu.

– Analizirajući informacije i dostupne izvještaje komisije za tehnički pregled radova, kao i na osnovu rutinskog pregleda objekata prilikom obilazaka ove dionice, stiče se povoljan utisak o kvalitetu izvedenih radova. Čini se da je CRBC dobro obavio posao, a nema razloga da u finišu ne bude tako – kazali su iz Ministarstva.

Odgovarajući na pitanje koliko je kompleksno raditi tehnički pregled ove dionice, iz Ministarstva su objasnili da se za klasični tehnički pregled komisija formira tek po završetku izgradnje, tako da se dokumentacija i objekat moraju pregledati relativno brzo. Iako je ovaj proces veoma kompleksan, suštinski je više formalizovan i realno sa manjim stepenom odgovornosti.

– S obzirom na to da je u konkretnom slučaju vršen uporedni tehnički pregled tokom gradnje, komisija je imala kontinualni uvid u izvedene radove i prateću dokumentaciju, pa prema tome i mnogo više informacija na osnovu kojih se može preuzeti odgovornost. Tako se složena operacija tehničkog pregleda znatno pojednostavljuje, a garancije za dobijeni proizvod povećavaju – tvrde iz Ministarstva.

Analizirajući informacije i dostupne izvještaje komisije za tehnički pregled radova, kao i na osnovu rutinskog pregleda objekata prilikom obilazaka dionice, stiče se povoljan utisak o kvalitetu izvedenih radova. Čini se da je CRBC dobro obavio posao, a nema razloga da u finišu ne bude tako, smatraju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Izgradnja prve dionice auto-puta počela je 2015. i prvobitni rok za završetak je bio 11. maj 2019. godine. Vlada premijera Duška Markovića je u maju 2019. godine taj rok produžila do 30. septembra 2020. godine, a kabinet premijera Zdravka Krivokapića rok je pomjerio do kraja novembra 2021.

Ukupna dužina ova dionice je 41,5 km, a ima 29 mostova, dva nadvožnjaka, osam podvožnjaka, 7,2 kilometra betonskih zidova i 16 dvocijevnih tunela. Otvorena trasa puta duga je 17,6 km, odnosno 42 odsto ukupne dužine ove dionice, koja će imati četiri petlje sa naplatnim rampama.

Ugovorena cijena dionice je 809,6 miliona eura, bez petlje Smokovac, vodovodne i električne instalacije, koji su ugovoreni 2019. godine. Vlada je početkom jula prošle godine napravila hedžing aranžman sa evropskim i američkim bankama, a iz Ministarstva finansija su naveli da su time postigli godišnju uštedu od osam miliona eura.

Garantni rok

Odgovarajući na pitanje da li ima nedostataka i oštećenja na prioritetnoj dionici auto-puta koje treba sanirati prije davanja odobrenja za saobraćaj, iz Ministarstva su saopštili da su nedostaci ili oštećenja uvjek prisutni, samo je pitanje u kojoj mjeri.

– Veliki dio nedostataka je otklonjen tokom gradnje rješavanjem na relaciji nadzorni inženjer – izvođač, tzv. „neusaglašenosti“ u odnosu na glavni projekat. Smatramo da to ne predstavlja prepreku, jer uvijek postoji garantni period u kojem nedostatke izvođač mora otkloniti, a sve u skladu sa ugovorom – poručeno je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Check Also

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“, tema konferencije: „Mediji i uloga medija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.