Bivša direktorica od „Plantaža” tužbom traži 140.000€

Bivša direktorica Sektora za pravne i opšte poslove “Plantaža” Stojanka Asanović podnijela je tužbu protiv te kompanije tražeći da joj se isplate razlike u limitima na zarade koje su smanjene nezakonitom odlukom iz 2013. godine, za koju je bio odgovoran njen sektor a potpisala je tadašnja direktorica Verica Maraš. Spor se vodi pred Osnovnim sudom, a prema procjeni sudskog vještaka, Asanovićeva potražuje 140 hiljada eura, odnosno 90 hiljada osnovice i oko 50 hiljada za kamatu.

Samo po osnovu do sada isplaćenih pravosnažnih obeštećenja za smanjenje takozvanih limita na zarade, “Plantaže” su zbog ove nezakonite odluke bivšeg menadžmenta, prema informacijama “Vijesti”, pretrpjele štetu od oko 2,4 miliona eura. Višemilionski iznosi isplaćeni su po istom osnovu i preko vansudskih poravnjanja ili tek treba da budu isplaćena po zaključenim sporazumima, tako da će ukupna šteta biti znatno veća.

Asanovićeva je “Vijestima” juče kazala da ne želi da komentariše svoju tužbu jer je sudski postupak u toku.

Vlada je te 2013. godine zbog ekonomske krize zatražila od državnih kompanija da smanje zarade naručito visoke naknade menadžmenta i razne dodatke na zarade, po kojima su “Plantaže” bile naročito poznate. Tadašnja Vlada je u odluci navela da kompanije moraju uskladiti svoje akte kako bi to smanjenje zarada bilo zakonito i kako ne bi proizvelo naknadne troškove. Međutim, menadžment “Plantaža” donosi odluku kojom smanjuje zarade, bez izmjena opštih akata, odnosno smanjenja koeficijenta i izmjena ugovora o radu, što je bio jedini način da se ta odluka zakonski sprovede.

Uskoro počinju prve tužbe članove menadžmenta i zaposlenih koji traže naknade zbog nezakonitog smanjenja zarada. Međutim, iako su počeli da gube tužbe, izvršna direktorica i menadžment nisu izmjenili nezakonitu odluku već ona ostaje na snazi četiri godina i proizvodi dodatnu višemilionsku štetu kompaniji. Za nadzor pravnih akata upravo odgovornost imaju direktorica pravnog sektora i izvršna direktorica.

Kao što su “Vijesti” ranije pisale, Odbor direktora je smijenio Asanovićevu tek kada je šteta zbog nezakonite odluke narasla na milion eura u septembru 2018. godine. Razlog za smjenu su bili propusti u radu zbog kojih je kompanije izgubila višemilionske sudske sporove. Ona je nakon toga postavljena za savjetnicu direktorice Verice Maraš, sa istim koeficijentom zarade koji je prethodno imala.

Ona je po funkciji bila profesionalno nadležna za zakonitost svih pravnih akata koje donosi izvršni direktor, a sada zbog jednog takvog akta čiji propust nije ispravila traži naknadu od 140.000 eura. Njena zarada prije nezakonitog smanjenja iznosila je oko šest hiljada eura, a dobitnik je i povoljnog kredita od 120 hiljada eura, od čega firmi treba da vrati svega 60 hiljada uz minimalnu kamatnu stopu, a druga polovina kredita bila joj je oproštena kao i drugim menadžerima iz tog perioda.

Ova tužba uslijedila je u periodu kada se “Plantaže” nalaze u teškoj finansijskoj situaciji i bore za opstanak, opterećene naslijeđenim dugom od 45 miliona eura nastalog i zbog loših odluka bivšeg menadžmenta, što je konstatovala i Državna revizorska institucija u svom prošlogodišnjem izvještaju sa dvije negativne ocjene.

I dalje niko nije pozvan na odgovornost (krivičnu ili neku drugu) zbog višemilionske štete pričinjene “Plantažama”, uzrokovane time što bivši menadžment nije pravilno sproveo zaključke i preporuke Vlade iz 2013. već je donio nezakonitu odluku koja se kao takva vrlo lako dokazuje na sudu.

Specijalno državno tužilaštvo i dalje izviđa nezakonitosti u poslovanju “Plantaža”, koje je prije godinu i po utvrdila Državna revizorska institucija.

Ostali menadžeri oprostili kamate, još samo Maraševa nije tužila

Proceduru za isplatu smanjenih naknada od 2013. godine ranije je pokrenula i većina tadašnjeg menadžmenta, ali su oni postpisali sporazum sa kompanijom u kojem su se odrekli kamata i dozvolili da im se taj iznos isplati naknadno u ratama.

Prema informacijama “Vijesti”, jedino je Asanovićeva odbila da potpiše taj sporazum, iako su ona i tadašnja direktorica, funkcionalno najviše odgovorne za ovaj propust, već je podnijela tužbu i zatražila isplatu novca i za kamatu.

Zahtjev za isplatu “izgubljene naknade” još jedino nije zatražila bivša direktorica Verica Maraš.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.