Folić: Nezaposlenost za godinu dana porasla 18,6 odsto

Prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje, na evidenciji se nalazi 55.924 registrovanih nezaposlenih osoba, a taj broj na isti dan prošle godine je iznosio 47.136, što ukazuje da je nezaposlenost za godinu porasla za 8.788 lica ili 18,6 odsto.

To je na godišnjoj konferenciji za medije saopštio v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Goran Folić.

Kako je istakao, stopa registrovane nezaposlenosti trenutno iznosi 24,1 odsto što je rast od 3,8 procentnih poena, u odnosu na uporedni period lani.

Folić smatra da je pandemija koronavirusa prekinula pozitivne trendove na tržištu rada Crne Gore koji su trajali od decembra 2017, a da su od marta 2020. do maja 2021. godine zabilježeni negativni trendovi koji se ogledaju u povećanju registrovane nezaposlenosti.

Dodaje da je ovogodišnja turistička sezona dovela do stabilizacije i smanjenja nezaposlenosti od kraja maja do septembra, od kada “zbog sezonskog karaktera privrede, dolazi do blagog rasta nezaposlenosti”.

Folić je istakao i da se na evidenciji Zavoda nalazi alarmantno visoko prisustvo osoba koji ne traže aktivno posao, već se su se na Biro prijavljivali i i dalje se prijavljuju zbog ostvarivanja određenih prava.

“Riječ je o osobama koje zaista jesu nezaposlene i ispunjavaju uslove za prijavu i pomoć, ali u stvari i ne traže zaposlenje jer ili rade na crno ili ih neko drugi izdržava. Primijećeno je i nije tajna da se broj prijavljivanja na evidenciju upravo povećavao kad god bi se najavila neka vanredna jednokratna pomoć za nezaposlene, kao što je to i bio slučaj u ranija dva navrata. Posljednih mjeseci zabilježen je rast evidentiranih lica ženskog pola zbog najava da će se “majkama sa troje i više djece” vratiti naknade. Ovih dana takođe, zbog predloga da svi nezaposleni u Crnoj Gori dobiju mjesečnu naknadu od 100 eura”, rekao je Folić precizirajući da je od početka pandemije mjesečni prosjek prijavljenih na Biro bio oko 3.850 lica a dnevni čak 175.

Folić je saopštio da se posredstvom Zavoda, od početka godine do danas, zaposlilo 17.530 lica sa evidencije.

Tržište radne snage, prema njegovim riječima, funkcioniše kao i svako drugo tržište – poslodavac želi da dobije što kvalitetniju radnu snagu, a radnici da se zaposle na radnom mjestu koje će im pružiti što bolju zaradu i što bolje uslove rada.

“Mi u Zavodu smo svjesni da i pored velikog broja nezaposlenih lica ne možemo odgovoriti svim zahtjevima poslodavaca, posebno kada traže kadrove sa specifičnim znanjima i vještinama. Ipak, i tokom ove godine, kroz mjere aktivne politike zapošljavanja, Zavod je pokušao prevazići ovaj problem i obezbijedi adekvatan kadar. U cilju lakšeg pronalaska posla stvorili smo uslove za realizaciju više programa, usmjerenih na povećanje zapošljivosti. Javnost je o svim programima bila blagovremeno informisana a ja ću ovom prilikom samo podsjetiti da je sa evidencije nezaposlenih 4.113 lica angažovano kroz programe: “Aktivacija žena”, “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, „Osposobljavanje za samostalan rad“, „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“, “Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem” kao i dobro poznati “Program grantova za samozapošljavanje” na koji smo možda i najviše ponosni”, saopštio je Folić.

Folić je dodao i da je Predlogom budžeta za 2022. Zavodu opredijeljeno 46.1 miliona eura, za ostvarivanje prava nezaposlenih, realizaciju mjera, aktivnosti i pokrivanje troškova funkcionisanja službe.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Hrvatske banke očekuju veliko slivanje novca na tekuće i žiro račune krajem godine

Ukupni depoziti kod poslovnih banaka krajem juna su iznosili 383,3 milijarde kuna (51,1 milijardu eura), …

Leave a Reply

Your email address will not be published.