Solana državna, Vlada obeštećuje akcionare?

Rješenjem ulcinjskog katastra, cjelokupna imovina Solane Bajo Sekulić, 17. decembra postala je svojina Crne Gore 1/1, dok je Vlada označena kao nosilac prava raspolganja. Istim rješenjem, u koje su Vijesti imale uvid, iz B liste izbrisana je Solana kao dosadašnji nosilac prava a iz G liste zabilježba stečajnog postupka.

U obrazloženju rješenja, koje potpisuje samostalna savjetnica Smilja Šunjevarić, ističe se da je Uprava za katastar takvo rješenje donijela na osnovu mišljenja Savjeta za privatizaciju i kapitalne investicije da u postupku privatizacije ulcinjskog preduzeća, nije plaćena tržišna naknada za nepokretnosti.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, akcionari Solane na današnjem sastanku sa predstavnicima Vlade, dobili su obećanje da će biti obeštećeni. Solana broji 4.000 direktnih kao i 25.000 indirektnih akcionara koji su vlasnici firme preko investicionih fondova.

Na rješenje katastra, žalba se može dostaviti Ministarstvu finansija i socijlanog staranja u roku od 8 dana.

Vijesti su ranije objavile da je Vlada pokrenula proceduru za upis u državnu svojinu i administritavnog područja Solane Bajo Sekulić na osnovu korigovanog mišljenja Savjeta za privatizaciju od 14.oktobra da za cijelu imovinu nekadašnje fabrike soli nije plaćena tržišna naknada.

Vijestima je to tada nezvanično potvrdio i izvor iz Vlade, koji je kazao da je u pitanju tehnička korekcija ali i manjinski akcionari koji tvrde da je nova odluka kriminalna.

U prvobitnom mišljenju u julu, Savjet je kostatovao da je prema knjigama Solane, finansijska vrijednost nepokretnosti kod privatizacije iznosila 2,14 miliona eura.

„Taj iznos isključivo odgovara vrijednosti objekata i zemljišta u administartivnom području Solane. Istovremeno, zemljište van administartivnog područja, upisano u LN 182, nije predstavljalo društveni kapital RO/DP Solana „Bajo Sekulić“ te ne predstavlja ni njen privatni kapita“, stoji u mišljenju od 21. jula.

U korigovanom se tvrdi da u postupku privatizacije društva Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj nije plaćena tržišna naknada za nepokretnosti iz LN 182 KO Ulcinjsko Polje.

„Finansijska sredstva naplaćena od prometa akcija AD Solana Bajo Sekulić, kako prilikom masovne vaučerske privatizacije tako i putem kasnijih emisija i prometa na tržištu, ne daju osnova da je u pitanju tržišna vrijednost koja obuhvata i zemljište iz LN 182 KO Ulcinjsko Polje“, stoji u obrazloženju korigovanog dokumenta.

Navodi se da su u prethodnom mišljenju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte pogrešno interperteirani podaci iz pojedinih javnih isprava, konkretno iz LN 182 KO Ulcinjsko Polje.

„Na način što je obrazloženo da je država upisana kao nosilac prava svojine 1/1 što nije u skladu sa stanjem koje bilježi B i V list odnosnog lista nepokretnosti kao što nijesu na adekvatana način provjereni ni svi drugi relevatni podaci od značaja za odlučivanje po zahtjevu podnosioca“, piše u obrazloženju.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.