Postignut dogovor između Opštine Kotor i sindikata: Nakon 40 godina izvjesna izgradnja stanova

Na današnjem sastanku radne grupe koju čine predstavnici Opštine Kotor i sindikalnih organizacija zdravstva, prosvjete i kulture dogovoreno je da se nakon izrade jedinstvenog idejnog rješenja krene u dalji postupak realizacije projekta stanogradnje.

“Opština je na osnovu parametara iz PUP-a odradila idejnu skicu datih lokacija na osnovu koje predstavnici sindikata mogu odraditi jedinstveno idejno rješenje nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta i njegovoj finalizaciji. Opština Kotor će ustupiti zemljište za izgradnju 180 stambenih jedinica u cilju rješavanja egzistencijalnih potreba više desetina zaposlenih u javnom sektoru – (članova sindikata). Osim ustupanja parcela Opština će i komunalno opremiti zemljište”, naveli su iz Opštine Kotor.
Podsjećamo da je Opština Kotor, u oktobru ove godine, započela razgovore u cilju rješavanja stambenog pitanja građana, te na taj način pokazala da će u narednom periodu voditi odgovornu politiku u ovoj oblasti, podjednako vodeći računa o svim građanima, a uzimajući u obzir mlade bračne parove, samohrane roditelje, penzionere i ostale koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Check Also

Svjetske berze u zelenom, sve što slijedi zavisi od trenda inflacije

Na globalnim berzama cijene akcija su prošle nedjelje porasle zahvaljujući nadi investitora da će uskoro …

Leave a Reply

Your email address will not be published.