Žugić: Banke kroz intenzivnu kreditnu aktivnost doprinijele oporavku ekonomije

Banke su kroz intenzivnu kreditnu aktivnost doprinijele oporavku ekonomije, kaazao je Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić u toku susreta sa ambasadorima Belgije i Holandije Kunom Adamom (Koen Adam) i Joustom Reintjesom (Joost Reintjes).

Guverner je predstavio ambasadorima ekonomsku situaciju u zemlji, sa posebnim fokusom na bankarski sektor.

„Za nama je uspješna godina, u kojoj je stabilnost bankarskog sektora osnažena, što potvrđuju indikatori poslovanja banaka, koje karakterišu pozitivni trendovi“, istakao je Žugić i dodao da je likvidna aktiva banaka na kraju novembra ove godine porasla za 46 odsto u odnosu na kraj 2020. godine, dok su depoziti, u istom vremenskom intervalu, ostvarili rast od 24 odsto.

Banke su kroz intenzivnu kreditnu aktivnost, kaže Žugić, “doprinijele oporavku ekonomije”.

“Tokom sastanka, Žugić se zahvalio ambasadorima na podršci koju Banka Belgije i Banka Holandije pružaju Centralnoj banci Crne Gore kroz brojne projekte, poput regionalnog projekta ESCB-a pod nazivom „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, koji je otpočeo u martu 2019. godine”, dodaje se u saopšrenju.

Takođe, napominju, Banka Holandije je bila jedan od partnera u tvining projektu „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ koji je završen u julu 2020. godine, a čiji je glavni cilj bio obezbjeđivanje stabilnijih, održivijih i efikasnijih finansijskih usluga, koje su u skladu sa najboljim EU praksama, a sve u cilju pružanja podrške razvoju privatnog sektora i jačanju konkurentnosti ekonomije.

“Oba ambasadora su izrazila spremnost da kroz svoje angažovanje i blisku saradnju sa crnogorskim institucijama, doprinesu otvaranju perspektiva za ulaganja belgijskih i holandskih investitora u Crnu Goru”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

One comment

  1. hahahaha da kreditna aktivnost koja sa 90% ide na nerezidente od januara do oktobra 2021…

Leave a Reply

Your email address will not be published.