Vještak: Nije nastupila šteta za “Atlas banku”

Okrivljena Tanja Terić, bivša privremena upravnica Atlas banke, zatvaranjem kredita jednim klijentima depozitima drugih, nije pričinila štetu za banku, suština je današnjeg izjašnjenja vještaka ekonomsko finansijske struke Hamida Šabovića u nastavku suđenja u Višem sudu u Podgorici.

On je naveo da bi mogla da postoji eventualna šteta za klijente nakon otvaranja stečaja.

Predsjednik vijeća sudija Predrag Tabaš, državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Tanja Čolan Deretić, kao i advokat Dragan Šoć, branilac okrivljene Terić, naveli su da postoje kontradiktornosti u pogledu izjašnjenja vještaka na glavnom pretresu i onom što se navodi u osnovnom nalazu.

“Vještak je ostao kontradiktoran, pa predlažem novo vještačenje”, kazaka je tužiteljka.

Advokat Šoć je istakao da je vještak bio kontradiktoran kako u nalazu, tako i na suđenju.

“Nalaz je protivurječan, jer se upustio u pravnu analizu. Bavio se pretpostavkama da li bi hipotetički mogla nastupiti šteta u nekom pretpostavljenom postupku. Činjenica je da je vještak decidno rekao da nije nastupila nikakva šteta za Atlas banku”, naglasio je branilac okrivljene.

“Centralna banka Crne Gore je dozvolila platni promet Atlas banke. Prenos sredstava sa jednog računa na drugi račun u okviru banke je dozvolila CBCG”, kazala je okrivljena Terić.

I sam vještak Šabović je na suđenju ponovio nekoliko puta, a odgovarajući na pitanja suda, tužioca i posebno advokata odbrane, da radnjama okrivljene Terić nije nastupila šteta za Atlas banku.

“Radnje isplate depozita sa računa deponenata u okviru banke, nijesu uticale na pogoršanja likvidnosti banke, niti su prouzrokovale stečaj banke obzirom das u sve radnje Terić Tanje bile privremenog tekućeg karaktera i nijesu mogle dati rezultat za konsolidovanje banke jer nije uspjela dokapitalizacija banke. Za redovno poslovanje banke bilo je potrebno od 20 do 25 miliona eura”, kazao je vještak.

Sudija je podsjetio vještaka da je kazao da nije nastupila šteta, dok je nalazu naveo da jeste u iznosu od 3. 134.894 eura, ali da nije precizirao kome je pričinjena šteta u tom iznosu.

Vještak je pojasnio da su “zatvarani” krediti u vrijeme moratorijuma banke, odnosno su sa računa deponenata zatvarani krediti, te da to nije bilo dozvoljeno i pojasnio.

“Kod ovih isplata nije nastupila stvarna šteta za Atlas banku, ali bi to stvorilo problem prilikom otvaranja stečaja za klijente i moglo bi da dovede do smanjenja stečajne mase i dovođenja u neravnopravan položaj, da se naplate 100 odsto, iz te stečajne mase”, smatra vještak.

Prema navodima optužnice, Terić je u periodu od 10. decembra 2018. godine do 25. januara naredne godine protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem granica svog službenog položaja drugom pribavila imovinsku korist od 3.134.894 i drugom napravila štetu u istom iznosu. Objašnjava se da je za vrijeme moratorijuma, tokom trajanja privremene uprave a protivno Zakonu o bankama, odobrila da se iz depozita Investiciono razvojnog fonda refinansiraju krediti drugih pravnih, lica kao i da se zatvore krediti fizičkih i pravnih lica iz depozita drugih pravnih ili fizičkih lica.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.