Kardiološki pregled – prvi korak prije početka treninga

Fizička aktivnost može da  poveća rizik od iznenadne smrti, kada postoje poznata ili prikrivena oboljenja srca

Fizička opterećenja treba da budu usklađena sa sposobnostima i zdravstvenim stanjem svake osobe. Pregledi se preporučuju prije započinjanja sportskih ili rekreativnih aktivnosti,  periodično, u intervalima koji nisu duži od 1 godine ukoliko su rezultati specijalističkih ispitivanja bili uredni.

Nema sumnje da je fizička aktivnost višestruko korisna. Smanjuje rizik od srčanog i  moždanog udara, šećerne bolesti, nekih oblika raka i gotovo da nema bolesnika, izuzev u najtežim kliničkim stadijumima bolesti, kojima bi se moralo ograničiti bavljenje nekim oblikom fizičke aktivnosti. Dokazano je da dozirana i planirana fizička aktivnost uz stručni nadzor, poboljšava kvalitet života i produžava životni vijek, ali intezivan fizički napor posebno ako se godinama vježba, može u nekim slučajevima povećati rizik od pojave infarkta, aritmija i iznenadne smrti.

Pregled kardiologa je neophodan kada govorimo o pravilnoj procjeni rizika od sportskih aktivnosti, individualnom propisivanju vježbanja, tumačenju nalaza i izvođenju neinvazivnih dijagnostičkih testova.

Kada je riječ o osobama mlađim od 35 godina na osnovu anamneze, laboratorijskih analiza, fizikalnog pregleda i EKG-a isključuje se niz zdravstvenih poremećaja i stanja koja mogu biti potencijalno ugrožavajući faktor prilikom fizičkih opterećenja. Izuzetno je važno naglasiti potrebu pregleda sportista i rekreativaca starijih od 35 godina! U toj dobi koronarna bolest srca je vodeći uzrok iznenadne smrti. Od ključne je važnosti prepoznati osobe kod kojih bi intenzivna tjelesna aktivnost mogla nositi povećan rizik od neželjenih posljedica i ujedno odrediti granice dozvoljenog napora.

U poliklinici Moj Lab, od sada ordinira i prof. dr Ivana Nedeljković, koja  sprovodi kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku i ultrazvučne preglede kod najboljih sportista i rekreativaca na našim prostorima.

“Veoma sam zadovoljna što sam zahvaljujući saradnji sa poliklinikom Moj Lab bliža pacijentima u Crnoj Gori. U ovoj modernoj i odlično opremljenoj poliklinici, obavljaću procjenu za bavljenje sportom, kao i kontrolu i rehabilitaciju pacijenata. Pod tim podrazumijevam ultrazvučni pregled srca, ergospirometriju, stres ehokardiografiju kako za sportiste tako i za rekreativce, određivanje maksimalnog kapaciteta za vježbanje i procjenu važnu za određivanje nivoa treninga.

Pored toga, posvećeni smo pacijentima i kada su u pitanju ostali kardiološki pregledi kroz  procjene srčane insuficijencije, procjene za transplantaciju srca, dijagnostifikovanje i praćenje urođenih srčanih mana, kao i koronarnih bolesti srca, procjenu preoperativnog rizika za nesrčane operacije abdominalne hirurgije, (kao i za hirurgiju liječenja gojaznosti) i preglede za pacijente prije resekcije pluća zbog karcinoma.

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, UKCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kao najbolji student generacije, 1997. godine je postala specijalista interne medicine, a 2012. subspecijalista – kardiolog. Zvanje magistra je stekla 1999. godine, a deceniju kasnije i doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije. Zaposlena je na Klinici za kardiologiju, a  od 2010. godine se nalazi na poziciji šefa Kabineta za ergospirometriju. Vanredni je profesor medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je nastave za OAS za Internu medicinu i njegu. Osnivač je internacionalne škole ergometrije i ergospirometrije i  Udruženja sportske kardiologije Srbije. Konsultant je u Ordinaciji Vita Maxima i Family medica za sportsku i opštu kardiologiju.

Osim toga što je predsjednik Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije, između ostalog, član je Udruženja za medicinu sporta, Evropskog Udruženja za prevenciju i rehabilitaciju, Evropskog Udruženja kardiologa, Udruženja kardiologa Srbije. Potpredsjednik je UKS za Beograd, Srpskog ljekarskog društva gdje je bila Sekretar kardiološke sekcije.

Među brojnim naučnim projektima izdvaja se učešće na Projektu republičkog Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine “Ishemijska bolest srca: rana dijagnostika, procjena težine i izbor optimalne terapije”, i “Invazivna i neinvazivna dijagnostika početne ateroskleroze kod pacijenata sa koronarnim arterijskim spazmom”. Oblasti istraživanja, osim sportske medicine su ergospirometrija, ehokardiografija, stres ehokardiografija, ishemijska bolest srca, praćenje bolesnika nakon primarne perkutane koronarne intervencije u akutnom infarktu miokarda, valvularne mane i miokardiopatije.

Od međunarodnih priznanja, izdvaja se: Fellow of the European Society of Cardiology, od 2003. godine i European Cardiologist Diploma, od 2003. godine stručno se usavršavala na institutu za rehabilitaciju Salvatore Maugeri, Veruno, Italija, 2014. godine San Donato Hospital, Milano, Italija.

Prof. dr Ivana Nedeljković je publikovala 42 rada u časopisima sa JRC liste, (4 sa liste JCR, 4 sa SCIe liste, 6 sa Medline baze), njenih 58 radova je objavljeno u časopisima koji nisu na listi, kao i 351 izvod sa međunarodnih i nacionalnih kongresa, 20 poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Uvela je kombinovani dipiridamolsko – atropinski stres ehokardiografski test u kliničku praksu u neinvazivnoj dijagnostici ishemijske bolesti srca i kombinovani stres ehokardiografski test sa ergospirometrijom.

Prof.dr Ivana Nedeljković ordinira u poliklinici Moj Lab, u subotu 18. decembra. 
Zakažite pregled na broj 19989

Check Also

T Phone od danas u prodaji: Veliki ekran, jaka baterija, 5G za svačiji džep

Crnogorski Telekom je danas u svom multimedijalnom T-Centru u Podgorici predstavio novu seriju pametnih telefona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.