Port of Adria posluje sa dugom od 32,5 miliona

Barska kompanija “Port of Adrija” na kraju septembra ove godine poslovala je sa gubitkom od oko 32,5 miliona eura. To se može vidjeti u finansijskim izvještajima koje je objavila Montenegroberza. Ta kompanija godinu ranije u istom vremenskom periodu imala je gubitak od oko 30,2 miliona eura.

U dokumentu su evidentirane i dugoročne obaveze firme, koje se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 17 miliona eura. Taj iznos je krajem septembra 2020. godine iznosio 18,5 miliona eura. U bilansu uspjeha piše da je na dan 30. septembar 2021. godine “Port of Adrija” imala prihod od prodaje od 5,34 miliona eura, a u istom periodu prošle godine 4,69 miliona eura. Kompanija je za prvih devet mjeseci ove godine imala gubitak od oko 2,33 miliona eura nakon oporezivanja i on je uvećan u odnosu na septembar 2020. godine kad je iznosio 1,34 miliona eura.

Firma ima sopstveni kapital vrijedan od 38,7 miliona eura.

Društvo je za godinu koja se završava 31. decembra 2019. godine ostvarilo gubitak od 1.665.066 eura (2018: 662.000 eura). Prihodi od prodaje društva su se smanjili za 21 odsto. Na značajan pad prihoda u 2019. godini uticalo je to da je društvo u 2018. godini ostvarilo prihode od “project carga za potrebe vjetroelektrane Možura, koji predstavlja jednokratni posao, tako da, ukoliko se isključi projektni teret, smanjenje prihoda od prodaje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je 3,5 odsto. Društvo ima kontinuiranu finansijsku podršku od matičnog društva Global Liman Isletmeleri A.S. Turska, koja je neophodna za nastavak pos lovanja društva pisalo je između ostalog ranije u revizorskom izvještaju te kompanije za 2019. godinu.

(Opširnije u današnjem “Dan”-u)

Check Also

Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje O G L A S za radno mjesto SARADNIK …

Leave a Reply

Your email address will not be published.