Od žičare u državnu kasu oko 80 miliona

Konzorcijum koji čine kompanije Novi Volvox i Leitner sa kojim Vlada treba da potpiše koncesioni ugovor o gradnji žičare Kotor-Lovćen je biznis planom projektovao da će efekti po državni budžet u periodu od 30 godina biti oko 79,6 miliona eura.

Predlogom ugovora je definisano da koncesija traje 30 godina, minimalno ulaganje je 24 miliona, a koncesiona naknada 15 odsto od neto profita.

”Od projektovanih 79,6 miliona eura, 15,2 miliona se odnosi na koncesionu naknadu, porez na dobit 7,7 miliona, PDV neto efekat je projektovan na 33,3 miliona i 23,4 miliona su porezi i doprinosi na plate”, kazali su u kompaniji Novi -Volvox “Vijestima”.

Tender za dodjelu koncesije za izgradnju žičare raspisalo je 6. juna prošle godine nekadašnje Ministarstrvo turizma i održivog razvoja, a konzorcijum koji čine podgorička i italijanska firma je bio jedini ponuđač. Bivša Vlada nije stigla da ovaj posao dovede do kraja, pa je novo Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) nastavilo pregovore sa jedinim ponuđačem koji su završeni početkom ove sedmice.

Lokacija koncesije za izgradnju žičare Kotor – Lovćen određena je Prostornim planom posebne namjene za NP Lovćen. Predviđena koncesija za ovaj projekat je 30 godina, od datuma ispunjenja preduslova predviđenih u nacrtu ugovora o koncesiji. Taj period uključuje i vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na jednu godinu, kao i operativni period u trajanju od preostalih 29 godina.

Iz Novog Volvoxa su objasnili da su radili tri scenarija koja su pokazala opravdanost ulganja u ovaj projekat i koji su vezani za broj prevezenih putnika.

”Prvi scenario je bazna projekcija koja znači da u početnoj godini rada žičare prevezemo 400.000 putnika, a u 10. godini 600.000 putnika. Drugi scenario podrazumijeva 325.000 prevezenih putnika u početnoj godini i 400.000 u 10. godini. treći scenario,ujedno i najlošiji, podrazumijeva 275 hiljada putnika u početnoj godini i 375.000 u 10. godini”, objasnili su iz podgoričke kompanije.

Budući koncesionar je ponudio, kako su kazali, minimum pet odsto godišnjeg prometa plus razliku od 15 odsto godišnje dobiti. Uz to, jedan odsto godišnjeg prometa davaće za sponzorstva i donacije.

Planirano je da cijene karata budu u rasponu od 10 do 18 eura. Najjeftiniju kartu od 10 eura plaćali bi studenti, za domaće stanovništvo ona će biti 14 eura, a za turiste 18 eura.

Žičara će biti dugačka 3.918 metara, kapaciteta 1.000 putnika po jednom satu i 40 gondola, dok je vrijeme putovanja 11 minuta.

Žičara i svi propratni sadržaji nakon isteka perioda zakupa prelaze u vlasništvo države.

Početna stanica predviđena je u Kotoru, a završna na lokalitetu Kuk na Lovćenu.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Jevrejska tajna poslovnog uspjeha: Ko zna zašto je to dobro

Gdje se krije jevrejska tajna poslovnog uspjeha? Zbog čega je tako mnogo Jevreja u samom vrhu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.