Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju trećeg kvartala 2021. godine

Montenegroberza je na osnovu finansijskih iskaza emitenata za treći kvartal 2021. godine, izvršila analizu poslovanja kompanija, čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Analizirani su sljedeći pokazatelji: poslovni prihodi,  neto rezultat i zarada po akciji.

Poslovni prihodi

Posmatrajući poslovne prihode najreprezentativnijih crnogorskih kompanija, koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju trećeg  kvartala 2021. godine iznosili 486.579.479, što je za oko 26,00 % više u odnosu na isti period prethodne godine.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenog poslovnog prihoda navedenih kompanija:

Povećanje poslovnih prihoda za Q3 2021. godine  bilježe kompanije:

  • HG Budvanska rivijera AD Budva (BUDR), čiji su poslovni prihodi veći za 278,02 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), čiji su poslovni prihodi za Q3 2021. godine veći za 76,49 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.
  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN), čiji su poslovni prihodi za Q3 2021. godine veći za 36,11 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine

U  nastavku je prikazano učešće kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za period Q3 2021. godine.

Grafik 1: Učešće kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za devet mjeseci 2021. godine

Neto rezultat

Ukupan neto rezultat deset blue chip kompanija iz indeksa MNSE10 za Q3 2021. godine iznosio je 22.173.044.

U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 11.111.088. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do rasta neto rezultata kompanija,  koje čine indeks MNSE10 u iznosu od oko 99,56%.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za Q3 2021. godine:

Tabela 2: Neto rezultat kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za devet mjeseci 2021. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Najveću apsolutnu neto dobit za devet mjeseci u 2021. godini ostvarile su kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistema AD (PREN), u iznosu 13.981.233
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), u iznosu 4.914.411€

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2020. godine, najveće procentualno povećanje neto rezultata bilježe kompanije:

  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), povećanje u iznosu od 119,03%
  • Crnogorski Telekom AD (TECG) , povećanje u iznosu od 110,32%

Zarada po akciji

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa koje su u Q3 2021. godini ostvarile zaradu po akciji:

Tabela 4: Zarada po akciji najreprezentativnijih crnogorskih kompanija za devet mjeseci 2021. godine

Zarada po akciji zabilježena je kod osam kompanija, a najveća je sljedećih emitenata:

  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK),  sa zaradom po akciji u iznosu od 1,0560
  • Poslovno logistički centar Morača (TITI), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,2330
  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,10

Berzanski indeks MNSE10

Prikaz kretanje indeksa MNSE10 za Q3 2021.g. &  Q3 2020. g.

Grafik 2: Kretanje indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2021. i 2020. godine

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 30.09.2021. godine indeks MNSE10 bilježi rast od 21,25 % i ostvaruje vrijednost od 795,30 procentnih poena.

Check Also

Investicije države u energetski sektor padaju

Investiciona ulaganja države u sektor energetiku koja sprovode Elektroprivreda (EPCG), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.