CBCG: Naknade mogu biti samo opravdani troškovi

Svi kreditori, pa u tom smislu i sve banke, su dužne da naknade za prijevremenu otplatu kredita usklade sa opravdanim troškovima neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, saopšteno je “Vijestima” iz Centralne banke.

Presudom Višeg suda nedavno je postala pravosnažna presuda Osnovnog suda od 14. januara ove godine kojom se Crnogorskoj komercijalnoj banci zabranjuje da u ugovorima o kreditu koje nudi potrošačima ugovara naknadu za prijevremenu otplatu kredita u procentima od jedan i 0,5 odsto zavisno od iznosa kredita. Sud je u presudi nalažio da banka pravedno i objektivno odredi naknadu na osnovu opravdanih troškova koje ima neposredno povezane sa prijevremenom otplatom kredita.

Iz CBCG navode da je ova norma već definisana članom 23 Zakona o potrošačkim kreditima, kao i da su oni na to već ukazivali.

”U cilju obezbjeđivanja jedinstvene primjene odredbi člana 23 Zakona o potrošačkim kreditima, CBCG je preventivno intervenisala, ukazujući kreditorima na obavezu da svoje poslovanje usklade sa odredbama člana 23 Zakona o potrošačkim kreditima, na način što će utvrditi kriterijume za pravednu i objektivnu naknadu troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita u svakom konkretnom slučaju”, naveli su iz CBCG.

Potvrdno su odgovorili i na pitanje da li su sada sve banke u Crnoj Gori obavezne da svoje naknade za prijevremenu otplatu kredita upodobe sa ovom presudom.

”Presuda na autoritativan način reguliše ponašanje stranaka u presuđenoj stvari i ona mora da bude istovremeno i izvor pravne sigurnosti, a to može samo ako je regulisanje pravnog odnosa presudom konačno i neizmjenljivo. Svi kreditori, pa u tom smislu i sve banke, su dužne da svoje poslovanje usklade sa odredbama člana 23 Zakona o potrošačkim kreditima, na način da naknada neposredno povezana sa prijevremenom otplatom kredita predstavlja objektivnu naknadu opravdanih troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita”, kazali su iz CBCG.

Oni su naveli i da prate da li banke poštuju ovu presudu, odnosno član 23 Zakona o potrošačkim kreditima.

”Ostvarujući funkciju nadzora nad potrošačkim kreditiranjem, Centralna banka u postupku neposrednih kontrola kreditora, kojima je izdala dozvolu za rad, vrši ocjenu ostvarenog nivoa zaštite prava potrošača, između ostalog, kroz ocjenu usklađenosti poslovanja kreditora sa odredbama člana 23 Zakona o potrošačkim kreditima. Pravo potrošača na prijevremenu otplatu i način prijevremene otplate, kao i prava kreditora na naknadu i način utvrđivanja naknade, uređena su odredbama člana 23 Zakona o potrošačkim kreditima. U kontekstu odredbi člana 23 Zakona o potrošačkim kreditima, svaki kreditor je dužan da polazeći od strukture sopstvenih troškova, utvrdi kriterijume za pravednu i objektivnu naknadu troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita u svakom konkretnom slučaju”, naveli su iz CBCG.

Šta piše u članu 23 Zakona o potrošačkim kreditima

U članu 23 Zakona o potrošačkim kreditima, na kojeg se poziva CBCG, je navedeno da potrošač ima pravo da prijevremeno, u bilo kom trenutku, djelimično ili u potpunosti ispuni svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo i na smanjenje ukupnih troškova kredita za preostali iznos kamata i drugih troškova u vezi preostalog roka trajanja ugovora.

”U slučaju prijevremene otplate kredita kreditor ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu opravdanih troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji je ugovorena fiksna kamatna stopa”, navedeno je u ovom članu.

U sljedećem stavu piše da iznos naknade ne smije biti veći od 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci, i ne više od 0,5 odsto ako taj period nije duži od 12 mjeseci.

Banke su iznose naknada upravo definisale na ovim maksimalnim procentima, a ne u iznosu stvarnog i obrazloženog troška.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Baranin nedozvoljenom prodajom MSC kontejnera zaradio skoro 260.000 eura

Službenici Uprave policije u Baru su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.