Aribražni sud odbacio sve tužbene zahtjeve koje je Addiko Bank podnijela protiv Vlade

Arbitražni sud konstituisan u skladu sa Pravilima Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova – ICSID (dio Svjetske banke) odbacio je navode Addiko Bank AG da Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure iz 2015. godine (s izmjenama i dopunama iz avgusta 2016. godine) predstavlja povredu međunarodno-pravnih obaveza Crne Gore po osnovu Bilateralnog investicionog sporazuma između Republike Austrije i bivše Republike Jugoslavije (čiji je Crna Gora pravni sljedbenik), saopšteno je iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

“Pošto je utvrdio da ima nadležnost za rješavanje tužbenih zahtjeva koje je istakla Addiko Bank AG, Arbitražni sud je u cjelosti odbacio sve zahtjeve i naložio banci da u roku od 30 dana Crnoj Gori nadoknadi 70% troškova kojima je država bila izložena kako bi se branila u arbitražnom postupku”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je Zakon o konverziji iz 2015. godine usvojila zbog ozbiljnih finansijskih teškoća sa kojima su se suočili građani Crne Gore usljed iznenadnog i finansijski nedostupnog porasta iznosa, koje je trebalo otplatiti po osnovu kredita u švajcarskim francima, nakon naglog skoka švajcarskog franka u odnosu na euro 2015. godine. Arbitražni sud ICSID utvrdio je da Zakon o konverziji predstavlja opravdan i srazmjeran odgovor države Crne Gore, koja je kao cilj javne politike imala ublažavanje finansijskih teškoća, kojima su bili izloženi korisnici kredita u švajcarskim francima.

“Imajući u vidu da je ovaj postupak sve do formalnog okončanja označen stepenom tajnosti interno, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u ovoj fazi ne može da saopštava više detalja”, zaključuje se u saopštenu ministarstva.

Check Also

Stabilizacija tržišta, bitcoin i dalje u padu

Tržište kriptovaluta je u posljednjih par dana pretrpjelo strmoglav pad vrijednosti, ali se, prema podacima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *