KANA traži stavljanje van snage detaljnog urbanističkog plana koji ugrožava hotel ‘Podgorica’

Udruženje KANA/ko ako ne arhitekt je saopštilo da je juče Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj opštine Podgorica uputili Inicijativu za stavljanje van snage, u najkraćem roku, trenutno važećeg detaljnog urbanističkog plana ‘Izmjene i dopune DUP-a Rekreativno – kulturna zona na obali rijeke Morače – južni dio“ iz 2012. godine.

Inicijativu je podržala i Inženjerska komora Crne Gore.

Tekst inicijative objavljujemo integralno.

Obraćamo se inicijativom za stavljanje van snage trenutno važećeg detaljnog urbanističkog plana „Izmjene i dopune DUP-a  „Rekreativno – kulturna zona na obali rijeke Morače” – južni dio“ iz 2012. godine.

Ovaj dokument je donesen 2012. godine, prije skoro 10 godina, pod okolnostima koje su 2015. godine problematizovane od strane naše organizacije i zainteresovane javnosti, u vrijeme izgradnje staklenog solitera visine 13 nadzemnih etaža u vlasništvu kompanije NORMAL TOURS d.o.o. uz ekonomski ulaz hotela „Podgorica“.

Inženjerska komora Crne Gore (IKCG) je dokumentom od 26.1.2016. godine analizirala, te Upravi za inspekcijske poslove dostavila obrazloženje mišljenja da se ovaj planski dokument treba staviti van snage (dokument u prilogu).

Inspektor za urbanizam, Siniša Minić (Uprava za inspekcijske poslove), analizirao je predmetni planski dokument i utvrdio da je nije donesen u skladu sa tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11), kao i da je građevinska dozvola izdata NORMAL TOURS d.o.o. nije donesena na osnovu validne dokumentacije, te da će „shodno zakonu preduzeti predviđene radnje i mjere“ (dokument u prilogu).

Osim upitne procedure po kojoj je plan donesen, u Odluci o donošenju plana, Član 6, navedeno je da se plan donosi na period od 5 godina, dakle period koji je istekao 2017. godine (dokument u prilogu). Uprkos tome, plan se i dalje smatra dijelom „važeće planske dokumentacije“. Kao stručnjaci koji se bave proučavanjem planskog sistema koji određuje prostorni razvoj, moramo protestovati protiv pravnih akrobacija kojima se isteklim planskim dokumentima produžava trajanje i na taj način zanemaruju posljedice koje u prostoru nastaju zbog korištenja zastarjelih ulaznih podataka.

Ovim putem moramo skrenuti pažnju nadležnih i na kvalitet navedenog planskog dokumenta koji ni kada je donesen, 2012. godine, nije bio zadovoljavajuć, u prvom redu zato što:

  • evidentno uvodi preizgrađenost (čak 8 objekata) u odnosu na namjenu („rekreativno-kulturna zona“),
  • nasilno uvodi novogradnju već postojećih sadržaja na drugim mjestima u zahvatu plana, nalazeći prostor za njih nauštrb javnog parka (pored postojećih otvorenih i zatvorenih sportskih terena i otvorenih i zatvorenih bazena planer je predvidio novogradnju istih sadržaja i rušenje starih, pri čemu je izgradnja novih planirana na parkovskoj površini),
  • ni jednim slovom ne prepoznaje vrijedne objekte od izvanrednog značaja za graditeljsko nasljeđe Crne Gore, a kojih u zahvatu ovog plana ima čak dva (Hotel „Podgorica“, djelo arhitektice Svetlane Kane Radević nagrađeno saveznom Borbinom nagradom za arhitekturu, i Sportski centar „Morača“ djelo arhitekata Predraga Dmitrovića i Đorđa Zlokovića, nagrađeno republičkom Borbinom nagradom za arhitekturu),
  • podstiče preizgrađenost na privatnim parcelama bez odgovarajuće podrške u infrastrukturi i sadržajima koji treba da ih opsluže (parkingu, insolaciji, itd.)
  • umanjuje javne i javno dostupne površine,
  • planskim konceptom degradira zatečene rekreativne i kulturne sadržaje – parkovske površine, obalu rijeke, značajne objekte graditeljskog nasljeđa.

Na kraju, Vašoj pažnji predočavamo činjenicu da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara (UZKD) donijela Rješenje br. UP/I-02-2/2016-32 kojim se hotelu „Podgorica“ utvrđuje status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, od 21.06.2021. godine (dokument u prilogu). Rješenje je doneseno na osnovu Elaborata o valorizaciji nepokretnog kulturnog dobra izrađenog u februaru 2021. godine. Navedenim dokumentima se osim granice dobra „Hotel Podgorica“ koje obuhvataju u cjelosti kat. parc. br. 1272/1, 1275/18 i 1275/19 (KO Podgorica I), predlaže i zaštita okoline koja obuhvata katastarske parcele u cjelosti: 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/13, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1271/5, 1271/6, 1271/7, 1272/2, 1275/16, 1275/17, 1275/20, 1275/21, 1275/22 i 1275/29 (KO Podgorica I), kao i djelove kat. parcela br. 1268/1, 1273/1, 1273/2, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1275/4, 1275/26 i 1275/28 (KO Podgorica I), na kojima je važeći planski dokument predvidio preizgrađenost u odnosu na namjenu. Navedenim Rješenjem utvrđene su sljedeće mjere zaštite – konzervatorske mere – između ostalog: „Očuvati postojeći prirodni ambijent zaštićene okoline, uz očuvanje vizura prema hotelu „Podgorica“ i isključiti gradnju novih objekata, trajnih ili privremenih u zaštićenoj okolini kulturnog dobra“, kao i: „Svako planiranje na ovoj lokaciji mora biti u skladu sa integralnom zaštitom kulturnog dobra… Planski dokument mora biti usklađen sa Studijom zaštite kulturne baštine“.

Imajući u vidu da je nekvalitetan planski dokument, donesen pod upitnim zakonskim okolnostima, a kojem je pritom istekao rok trajanja i koji je, konačno, u koliziji sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara (Sl list Crne Gore br. 049/10, 040/11, 044/17, 018/19)  zahtijevamo da se planski dokument „Izmjene i dopune DUP-a “Rekreativno – kulturna zona na obali rijeke Morače” – južni dio“ stavi van snage u najkraćem roku.

Izvor: Pcnen.com

Foto: FB KANA

Check Also

Uhapšeni falsifikatori novca, obratite pažnju na apoene od 50 eura

Policija je identifikovala i lišila slobode tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *