EIB će uložiti 50 miliona eura za podršku zelenom oporavku i dekarbonizaciji crnogorske privrede

Evropska investiciona banka (EIB), Banka Evropske unije, pozajmiće 50 miliona eura Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore (IRF) za podršku bržem oporavku lokalne privrede od COVID-19 i pomoći će u uvođenju praksi energetske efikasnosti među malim preduzećima u zemlji. Ugovor o finansiranju između Evropske investicione banke i Investiciono razvojnog fonda A.D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata potpisan danas tokom onlajn ceremonije stvara novi izvor pristupačnijeg finansiranja za crnogorske kompanije koje posluju u sektorima infrastrukture, industrije, transporta, inovacija, poljoprivrede i turizma – sektorima koji su najteže pogođenima pandemijom.

Sredstva će biti dostupna pod povoljnim uslovima za pomoć malim i srednjim preduzećima (MSP) da adresiraju svoja pitanja likvidnosti, podrže otvaranje novih radnih mjesta, povećaju konkurentnost i poboljšaju praksu energetske efikasnosti. Zajam EIB-a je posljednja od mjera podrške Evropskog tima za brži oporavak regionalnih ekonomija od COVID-19 i efikasne klimatske mjere. Pruža prijeko potrebno finansiranje klimatske i ekološke održivosti za Zapadni Balkan kako bi se omogućio brži prelazak na održivu, zelenu i cirkularnu ekonomiju.

Liliana Pavlova, potpredsjednica EIB-a koja je odgovorna za poslovanje u Crnoj Gori je istakla: “Ova operacija se bavi sa dva najvažnija globalna ekonomska i socijalna pitanja našeg vremena – oporavkom od COVID-19 i klimatskom akcijom. Kao klimatska banka EU, EIB namjerava da osigura da Crna Gora i Zapadni Balkan nastave da imaju koristi od pristupa pristupačnom finansiranju i tehničkoj pomoći za klimatske i zelene investicije. Klimatska akcija donosi neuporedive mogućnosti za društveni i ekonomski razvoj u regionu i EIB će raditi zajedno sa partnerima, kao što je IRF, kako bi osigurala da zelene investicije podstiču ekonomski i društveni razvoj, regionalnu integraciju, koheziju i proces pristupanja EU. Aktivno tražimo partnere širom regiona kako bi poboljšali energetsku efikasnost, smanjili karbonski otisak i transformisali regionalne ekonomije u konkurentnije i održivije ekonomije u regionu i Evropi.”

Irena Radović, izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, je saopštila: Ekonomska kriza izazvana pandemijom COVID-19 i dalje je izvor neizvjesnosti, ali i predstavlja priliku za Crnu Goru da osigura otporan, inkluzivan i zeleni oporavak nakon pandemije. Visoko cijenimo naše (IRF) dugogodišnje partnerstvo sa EIB-om i današnji događaj. Kao crnogorska nacionalna finansijska razvojna institucija, ponosni smo i pasionirani što preuzimamo vodeću ulogu u zelenoj tranziciji i ekonomskoj transformaciji u bliskoj saradnji sa EIB-om i što smo prvi potpisnici takve operacije sa klimatskim djelovanjem na Zapadnom Balkanu. Ova operacija će dati dodatni podsticaj povećanju izgleda za brži zeleni i inkluzivni oporavak i pomoći lokalnim malim, srednjim i srednjim kapitalizovanim preduzećima da poboljšaju svoj društveni uticaj u rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju mladih i podstaknu kompanije da zapošljavaju ljude iz osjetljivih društvenih grupa. Kao takvo, ozelenjavanje crnogorske privrede postaje odlučujući faktor u našoj konkurentnosti i sposobnosti da privučemo međunarodna finansijska sredstva i investicije.”

Milojko Spajić, Ministar finansija i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore, je rekao: Činimo sve da u ovim izazovnim vremenima poboljšamo standard naših građana, a tome doprinosimo i kroz osnaživanje rada mikro, malih i srednjih preduzeća. Ona čine preko 98% ukupnog broja postojećih preduzeća i ostvaruju snažan uticaj na stabilan ekonomski razvoj i stvaranje uslova da Crna Gora bude nova članica EU. Njihov razvoj dovodi do rasta BDP-a i znači otvaranje novih radnih mjesta! Sa druge strane ozeljenjavanje naše privrede je ono po čemu Crna Gora može postati jako konkurentna, kao mala zemlja velikih mogućnosti. Ova vrsta finansiranja pomoći će MMSP da, nakon pandemijske krize, svoje poslovanje učine ne samo održivim već i da ga unapređuju. Zahvalio bih se našim partnerima – EIB koja nam, prepoznajući važnost prelaska na zelenu ekonomiju, pomaže da mladima koji su budućnost Crne Gore obezbijedimo bolje i zdravije uslove za život.”

 

Oana Kristina Popa, EU Ambasador u Crnoj Gori, je kazala: „ Mala i srednja preduzeća (MSP) su okosnica crnogorske privrede, koja stvaraju većinu radnih mijesta i dodatu vrijednost. EU je dosljedno podržavala sektor malih i srednjih preduzeća, posebno kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), pomažući im da se suoče sa izazovima i povećaju ukupnu konkurentnost privrede. Mi ćemo istrajati u našim naporima da podržimo MSP tokom perioda IPA III (2021-27). U kombinaciji sa pomoći EU malim i srednjim preduzećima u okviru IPA-e, ugovor o finansiranju  EIB će omogućiti oporavak crnogorske privrede, kao i doprinijeti njenoj zelenoj tranziciji.

Ovo je drugi kredit potpisan sa IRF-om od početka pandemije, nakon investicije od 50 miliona eura potpisanih u septembru 2020. za podršku oporavku preko 150 crnogorskih malih i srednjih preduzeća od COVID-19. Uključujući danas potpisan kredit, EIB i IRF su do danas potpisali šest operacija, čime su crnogorskoj ekonomiji omogućene investicije od 470 miliona eura.

Najnovija operacija će, takođe, doprinijeti stvaranju novih mogućnosti za zapošljavanje mladih, kroz posebne uslove kredita obezbeđene u okviru Evropske inicijative za zapošljavanje i obuku mladih za Zapadni Balkan (EYET). Francuska Agencija za Razvoj, takođe, sufinansira IRF i pruža tehničku pomoć za podršku IRF-u u razvoju strategije, smjernica i resursa za ulaganja u klimatske akcije.

Check Also

Težak pad bitcoina i ethereuma

Vrijednost bitcoina oštro je pala u ranim jutarnjim satima subote, potonuvši za više od 10%, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *