Žugić: Osnivanje Kreditno-garantnog fonda veoma važno za našu ekonomiju

Guverner dr Radoje Žugić, sastao se sa Majklom Goldom, generalnim direktorom  međunarodne konsultantske kuće Crimson Capital, koju je Evropska banka za obnovu i razvoj angažovala kao konsultanta u sklopu projekta osnivanja Kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori.

Guverner Žugić je kazao da je u toku priprema Zakona o kreditno-garantnom fondu, u kojoj učestvuju i predstavnici Centralne banke Crne Gore.

“Smatramo da je osnivanje Kreditno-garantnog fonda veoma važno za našu ekonomiju, posebno imajući u vidu činjenicu da najveći broj zaposlenih u Crnoj Gori radi u srednjim, malim i mikro preduzećima. Osnivanje Kreditno-garantnog fonda će doprinijeti i povećanju BDP-a u budućnosti, što je i naš cilj”, kazao je Žugić.

Kreditno-garantni fond, trebalo bi da omogući finansijsku podršku razvoju i jačanju preduzeća, kako bi komercijalne banke mogle da smanje rizik, kreiraju i ponude povoljnije kreditne linije, te da se umanji nivo kamatnih stopa.

Gdin Majkl Gold rekao je da je cilj da se u Crnoj Gori kreira nezavisan, dugoročno održiv garantni fond, na bazi iskustva najboljih praksi iz cijelog svijeta, kako bi se poboljšao pristup finansiranju preduzeća i preduzetnika u oblasti poljoprivrede, turizma, IT industrije i ostalih važnih oblasti, kao i onih čije je poslovanje pogođeno COVID krizom.

„Kreditno garantni fond se osniva da bude od koristi preduzećima i preduzetnicima koja nemaju puno iskustva u dobijanju kredita, nemaju dovoljno imovine da ponude kao kolateral ili na neki drugi način imaju otežan pristup finansiranju. Tu na scenu stupa kreditno-garantni fond koji pruža djelimičnu garanciju za pokrivanje kreditnog rizika, što bankama olakšava dalje odlučivanje“, kazao je Gold.

Check Also

Fiskalni savjet omogućiće da javne finansije budu van političkog uticaja

Reforma javnih finansija nalazi se visoko na listi prioriteta Ministarstva finansija i predstavlja osnovu za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.