Ukupan državni dug Crne Gore 83,51% BDP-a

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2021. godine, iznosio je 4.076,25 miliona eura,
ili 83,51 % BDP-a1. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.09.2021. godine iznosio je 3.555,62
miliona eura ili 72,84% BDP-a, navodi se u Izvještaju o državnom dugu koje je objavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.
Spoljni dug iznosio je 3.658,88 miliona eura, odnosno 74,96 % BDP-a, dok je unutrašnji dug
iznosio 417,36 miliona eura, odnosno 8,55 % BDP-a.

Depoziti na dan 30.09.2021. godine iznosili su 520,62 miliona eura, uključujući 38.447 unci zlata (čija je vrijednost 57,95 miliona eura) ili 10,67% BDP-a.

Tokom trćeg kvartala 2021. godine došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na drugi kvartal 2021. godine, prije svega usled redovne otplate domaćeg i ino duga.

U trećem kvartalu povučeno je ukupno 45,09 miliona eura, od čega se 30,00 miliona eura odnosi na povlačenje sredstava po CEB zajmu za podršku malim i srednjim preduzećima, 6,55 miliona eura 5 (7,63 miliona USD) odnosi na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo.

Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, razvoja poljoprivrede, reforme poreske administracije, unapređenja putne infrastrukture, nabavku vojne opreme i slično u toku trećeg kvartala 2021. godine povučeno je oko 8,54 miliona eura.

Tokom trećeg kvartala 2021. godine nije bilo zaključenja kreditnih aranžmana.

Medjutim, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja-MFSS je u toku trećeg kvartala 2021. godine sprovelo hedžing transakciju sa četiri renomirane svjetske banke, sa kojima je zaključen aranžman unakrsnog valutnog svopa vezano za kreditni aranžman sa Exim Kina bankom. Tom prilikom izvršena je konverzija dolarskog duga sa Exim Kina bankom, na dan realizacije transakcije, u iznosu od oko 818 miliona američkih dolara, prema ugovorenom kursu EUR/USD od oko 1,18, i dogovorena je fiksna prosječna ponderisana kamatna stopa od 0,88%.

Tokom trećeg kvartala 2021. godine, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 49,67 miliona eura, od čega se 4,46 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 45,21 miliona eura.

U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 19,71 miliona eura, od čega otplata domaće kamate iznosi 0,84 miliona eura, dok otplata ino kamate iznosi 18,87 miliona eura, navodi se u Izvještaju.

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.