Miroslav Pejović na čelu MONSTAT-a

Vlada Crne Gore imenovala je Miroslava Pejovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za statistiku (MONSTAT).

Pejović, diplomirani ekonomista, će na toj funkcIji biti do imenovanja direktora te uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

On je imenovan na predlog ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića.

“Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja”, navodi se u odluci Vlade.

Vlada je, takođe na predlog ministra Spajića, imanovala Andreja Milovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za blockchain i kriptovalute u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Za vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine Vlada je odredila Milana Gazdića, dipl. inženjer šumarstva, koji je i do sada bio vršilac dužnosti direktora.

Vlada je donijela odluku da Miodrag Bešović nastavi da bude vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Check Also

Deficit budžeta niži 129 miliona od plana

Prihodi budžeta u periodu januar – oktobar 2022. godine iznosili su 1.627,6 mil. € ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published.