Triglav nadmašio planove dobiti za 48 posto

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem indiivdualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura).

Devetomjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Grupa procjenjuje, da će premašiti prvobitno planiranu godišnju dobit, za koju se očekuje da će do kraja godine iznositi između 115 i 125 miliona eura, s obzirom na predviđene uslove poslovanja.

U 2022. godini Grupa Triglav planira povećati obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i kombinovani omjer ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

Obim bruto fakturisane premije osiguravajućeg društva Triglav osiguranje, Banja Luka, u tri kvartala 2021. godine iznosi 4,6 miliona eura i porastao je za 4 procenta u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu se struktura portfolija Društva promenila za 3,2 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.

Grupa Triglav očekuje, da će se njeno poslovanje u 2022. godini odvijati u nešto poboljšanom, ali još uvijek nestabilnom i neizvjesnom poslovnom okruženju.

Najveći rizici i dalje će proizaći iz epidemijske situacije, a tržišta u regionu će ostati vrlo konkurentna i dinamična.

“Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve. Planiramo dalji rast premije na postojećim tržištima regiona kao i na onim tržištima Evropske unije na kojima poslujemo po principu slobodnog kretanja usluga, a očekujemo i dobar učinak u aktivnosti upravljanju imovinom klijenata. Zbog rasta portfolija osiguranja i drugih faktora, očekujemo povećanje obima odštetnih zahtjeva, te slične trendove masovnih štetnih događaja kao i prethodnih godina. U 2022. godini očekujemo i povoljan uticaj na razvoj rezervi za neriješene odštetne zahtjeve, koje smo konzervativno formirali prethodnih godina. U poslovanju ćemo obratiti pažnju na racionalizaciju troškova, planiramo povećanje troškova uglavnom u troškovima pridobivanja osiguranja, digitalizacije i ulaganja u informacione tehnologije. Naša politika dividendi ostaje nepromijenjena i nastojaćemo da dionica Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za investitore”, kazo je predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Ažurirana strategija Grupe Triglav do 2025. godine predviđa profitabilno i sigurno poslovanje.
U strateškom periodu planira stopu povrata kapitala od 10% (ROE), a 2025. godine ukupne prihode koji će premašiti 1,6 milijardi eura.

Check Also

Težak pad bitcoina i ethereuma

Vrijednost bitcoina oštro je pala u ranim jutarnjim satima subote, potonuvši za više od 10%, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *