EP: Omogućiti zamjenu baterija mobilnih telefona

Na posljednjem Odboru za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Evropskog parlamenta raspravljalo se o uvođenju novih pravila za proizvođače mobilnih telefona i drugih tehničkih uređaja. Razmatrani su kompromisni amandmani na nacrt predloga Uredbe o baterijama i otpadnim baterijama.

Jedan od zahtjeva je i da se korisnicima omogući da sami zamijene bateriju na uređaju. Kako je izjavila članica tog odbora evroparlamentarka Biljana Borzan, ne tako davno mogli smo da zamijenimo bateriju na mobilnom telefonu ili laptopu jednostavnim otvaranjem uređaja.

“To je bilo lako, otvorite uređaj, izvadite bateriju i umetnete drugu. U slučaju da se baterija pokvari, kupite drugu i telefon normalno radi, a ne nosite ga na servis”, istakla je Borzanova i naglasila da to sve sada uglavnom nije moguće. Prema njenim riječima, studije su pokazale kako se mobilni telefoni sada sastavljaju tako da ako želite da izvadite bateriju, veliki je rizik da ćete oštetiti uređaj.

Kako je istakla, zbog toga je predlog da se ova praksa izmjeni i korisnicima omogući da lako zamijene bateriju, kao i da uputstva o zamjeni moraju da budu dostupna, kako servisima tako i građanima. Proizvođače istovremeno treba obavezati na to da baterije budu dostupne na tržištu sve vrijeme očekivanog trajanja uređaja.

“Veliki broj potrošača se žali i da se baterija mnogo brže troši kada skinu novi operativni sistem. U predlogu tražimo da se zabrane namjerni kvarovi kojima je cilj da primoraju građane da iznova kupuju novije modele uređaja”, istakla je Borzanova.

Prema Eurobarometru, 64 građanina smatraju da treba promijeniti načine na koje proizvodimo i trošimo, a čak 80 procenata misli da upravo velike multinacionalne kompanije i industrija mogu najviše da učine u zaštiti prirodne sredine. Na odboru se mogao čuti i predlog kako je potrebno osigurati jednake uslove za proizvođače sa sjedištem u EU i izvan nje.

Evropska komisija je početkom 2020. donijela predlog uredbe o baterijama i otpadnim baterijama i stavljanju van snage ranijih direktiva s ciljem usklađivanja zakonodavnih okvira EU za baterije u skladu sa evropskim zelenim planom. Amandmanima se, između ostalog, podstiču nova pravila za proizvođače u skladu sa ekološkim i društvenim zahtjevima i kako bi se osiguralo da one budu održive i sigurne tokom cijelog životnog ciklusa. Inače, na ovu uredbu uloženo je više od 500 amandmana. O tom dokumentu Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača glasaće 9. decembra ove godine.

Procjenjuje se da će do 2030. globalno tržište baterija vrijedjeti više od 130 milijardi eura, a Evropa će s procijenjenih 35 milijardi biti drugo najveće tržište poslije Kine. Zbog toga je uređenje tog tržišta za Evropu od geostrateškog značaja. Očekivanja su da će do tada u EU doći do znatnog povećanja elektrifikacije automobila, autobusa, kombija i kamiona. Evropa želi da poboljša proizvodnju u ovom sektoru, a postoji predlog i da se zabrani izvoz otpadnih baterija iz EU i poveća stopa recikliranja prenosnih baterija sa sadašnjih 45 odsto na 70 do 2030. Cilj je da se u potpunosti prikupljaju i recikliraju ostale baterije, industrijske i automobilske. Jedna od ideja jeste i da svaka baterija sadrži kju-ar kod koji će potrošač moći da očita i poveže se sa internet stranicom s informativnim sadržajem.

Check Also

Pripravnicima legle plate: Za avgust uplaćeno samo 380 eura

Pripavnicima koji odrađuju staž preko vladinog programa stručnog osposobljavanja danas su uplaćene dvije plate – …

Leave a Reply

Your email address will not be published.