Ukinuti letovi van radnog vremena

Ministar Mladen Bojanić naredio je brisanje tačke dva naredbe, koja je do tada bila na snazi, a koja je glasila: “Na aerodrom Podgorica vazduhoplov može sletjeti i sa njega poletjeti i izvan vremena otvorenosti aerodroma, samo uz prethodnu saglasnost operatora aerodroma”

U “Službenom listu” objavljena je Naredba o izmjeni naredbe o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj, koju je potpisao ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Ministar je tako naredio brisanje tačke dva naredbe, koja je do tada bila na snazi, a koja je glasila: “Na aerodrom Podgorica vazduhoplov može sletjeti i sa njega poletjeti i izvan vremena otvorenosti aerodroma, samo uz prethodnu saglasnost operatora aerodroma”. U prethodnoj naredbi može se vidjeti i da je radno vrijeme Aerodroma Podgorica tokom ove godine bilo od 6:30 ujutru do najkasnije 22 sata uveče. Tokom oktobra mjeseca ove godine radno vrijeme je upisano u periodu od 6:30 ujutru do 18 časova.

Nova naredba, koja je objavljena u “Službenom listu”, kosi se sa članom 55 stav dva Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji glasi: “Vazduhoplov može sletjeti i poletjeti i izvan vremena otvorenosti aerodroma samo uz prethodnu saglasnost operatora​​ aerodroma”.

U istom članu zakona je navedeno da “Saglasnost iz stava 2 ovog člana nije potrebna za slijetanje i polijetanje vazduhoplova iz člana 20 stav 5, osim za vazduhoplove iz tačke 6, ovog zakona”. Radi se o letovima posebne namjene. Zakonski je evidentirano i da “vrijeme otvorenosti aerodroma određuje ministarstvo, na predlog operatora aerodroma​​ i objavljuje se na način uobičajen u vazdušnom saobraćaju”.

“Dan” je krajem prošlog mjeseca najavio da tri zainteresovana ponuđača za koncesiju nad aerodromima Podgorica i Tivat predstavnicima tenderske komisije i Vlade treba da predstave šta planiraju da urade sa aerodromima, ukoliko dobiju koncesiju po aktuelnom tenderu, koji je raspisala prethodna vlada krajem 2019. godine. Svoje planove za aerodrome trebalo je da predstave Korporasion Amerika airports, Inčon internacional airports korporasion i francusko-turski konzorcijum koji čine Aeroport de Pari (ADP) i TAV.

Prema informacijama “Dana”, jedna od opcija, kojoj je Vlada najbliža jeste da prekine sadašnji i raspiše novi tender po drugačijim uslovima, koje je već u razgovorima prezentovala zainteresovanim ponuđačima. Novi tender bi, prema našim informacijama, bio poseban za aerodrom Tivat i Aerodrom Podgorica. Takođe, Vlada planira da sa jednim od ova dva uključi i aerodrom Berane.

Aerodromi u Crnoj Gori, u Podgorici i Tivtu, jedini su u regionu, a među rijetkima u svijetu koji nemaju ime po nekoj slavnoj ličnosti iz domaće istorije, već nose naziv po mjestu na kojem se nalaze, odnosno zovu se “Golubovci” i “Tivat”. Aerodrom u Beogradu se zove “Nikola Tesla”, u Tirani “Majka Tereza”, Zagrebu “Franjo Tuđman”, Ohridu “Sveti apostol Pavle”, Ljubljani “Jože Pučnik”, dok u svijetu imamo primjere gdje se aerodrom u Njujorku zove “Džon Ficčerald Kenedi”, Parizu “Šarl de Gol”, Rimu “Leonardo da Vinči”, Pragu “Vaclav Havel”, Madridu “Adolfo Suarez”, Berlinu “Vili Brant”, Varšavi “Frederik Šopen”… Iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) saopštili su ranije da trenutno ne razmišljaju o promjeni imena aerodroma u Podgorici i Tivtu.

Check Also

Kompanija MTEL apsolutni lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori

Kompanija MTEL 15 godina rada proslavlja uz poslovne rezultate koji pokazuju da su proteklih osam …

Leave a Reply

Your email address will not be published.