Prihodi veći od planiranih, deficit budzeta 64,7 miliona eura

Prihodi budzeta Crne Gore od januara do kraja septembra ove godine veći su od planiranih, a za devet mjeseci je deficit budzeta smanjen na 1,4% BDP-a i iznosi 64,7 miliona, što je manje za 108,6 miliona eura ili 62,7 odsto od planiranog, saopštili su iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja, piše Dan.

Kako dodaju, devetomjesečni deficit je manji za 268,2 miliona eura ili 80,6 odsto u odnosu na isti period 2020. godine.

– Naplata prihoda, koja je iznad planirane za devet mjeseci ove godine, pokazatelj je uspješnosti ljetnje turstičke sezone, kao i unaprijeđene poreske discipline usljed sprovođenja elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa. Trend dobre naplate prihoda i realizacije izdataka u iznosu nižem od planiranog kod gotovo svih kategorija, nastavljen je i u septembru. Prihodi za taj mjesec od 172,2 miliona eura veći su i od ostvarenih u septembru 2019. godine, koja je bila rekordna po prihodima od turizma – dodaju iz Ministastva.

U septembru je zabilježen blagi deficit budzeta od samo 0,1% BDP-a, što je, kako ističu, prvenstveno rezultat isplate kamata na euroobveznice iz 2019. godine u iznosu od 12,7 miliona eura.

– Kada se isključe troškovi kamata, u posmatranom mjesecu je ostvaren primarni suficit u iznosu od 7,7 miliona eura. Prihodi budzeta u periodu januar – septembar 2021. godine iznosili su 1.344,5 miliona eura ili 29,0% BDP-a, što je u odnosu na uporedni period 2020. godine više za 178,6 miliona ili 15,3%, dok je u odnosu na plan više za 7,1 miliona ili 0,5% – dodaju oni.

Naglašavaju i da je najveći rast u odnosu na planirane prihode, kao i u odnosu na isti period prethodne godine, zabilježen je kod prihoda po osnovu PDV-a u iznosu od 38,7 miliona eura ili 8,5 odsto, odnosno 104,7 miliona eura ili 26,9%, što je najbolji indikator oporavka ekonomske aktivnosti nakon zabilježenog pada od preko 15% u 2020. godini.

– Takođe, implementacija elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa je doprinijela ostvareno Meta Datam dobrom rezultatu po osnovu naplate ove kategorije. Uprkos činjenici da još nijesu usvojena predložena zakonska rješenja koja su predviđala povećanje akciza na pojedine akcizne proizvode, a koja su u skupštinskoj proceduri od sredine maja, prihodi od akciza nastavljaju da bilježe rast u odnosu na planirane i to za 5,3 miliona eura ili 3,0%. U poređenju sa istim periodom 2020. godine, naplata akciza je veća za 28,9 miliona eura ili 18,9 odsto – dodaju oni.

Značajan rast u odnosu na prethodnu godinu zablježen je, kako navode,  i kod kategorije ostali prihodi u iznosu od 16,4 miliona eura ili 54,1% kao posljedica uplate dobiti ostvarene u 2020. godini od privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

– U odnosu na plan, ova kategorija je manja za 12,1 mil. € ilil 20,6% kao rezultat činjenice da se prilikom planiranja uzima procjena finansijskih rezultata privrednih društava, a uplate su shodno njihovim konačnim finansijskim iskazima. Prihodi od poreza na dohodak niži su u odnosu na plan u iznosu od 15,5 miliona eura ili 15,3%, kao rezultat planiranih, a nerealizovanih efekata Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica zbog neusvojenog Predloga zakona o poreskoj administraciji, kojim je trebalo da budu stvorene pretpostavke za ubiranje prihoda po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda, a koji je u skupštinskoj proceduri od sredine maja ove godine. U odnosu na isti period prethodne godine, prihodi od poreza na dohodak su veći za 3,1 miliona eura ili 3,8 odsto – objašnjavaju oni.

Prihodi budzeta u septembru ove godine iznosili su 172,2 miliona, što je, kako ističu iz Ministarstva,  više za 29,7 miliona ili 20,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na plan za 1,9 miliona ili 1,1%.

– Ostvarena naplata u septembru je i iznad septembra 2019. godine za 6,3 miliona eura ili 3,8%. n Izdaci budzeta u periodu januar – septembar 2021. godine iznosili su 1.409,2 miliona eura ili 30,4% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 101,5 miliona ili 6,7%. U odnosu na isti period 2020. godine, izdaci budzeta manji su za 89,6 miliona  ili 6 odsto – ističu.

Manje ostvarenje u odnosu na planirane zabilježeno je kod gotovo svih kategorija izdataka.

– U strukturi budzetskih izdataka, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 611,5 miliona i manji su za 36,2 miliona eurac ili 5,6% u odnosu na planirane. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, tekući izdaci su na istom nivou kao i za devet mjeseci 2020. godine. Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 107,8 miliona, što je za 55,6 miliona ili 34% manje od planiranih, dok su u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine manji za 41 miliona ili 27,6% – navode oni.

Ostvarenje kapitalnih izdataka u najvećoj mjeri opredjeljuje realizacija koja zavisi od dinamike izvođenja radova, a očekuje se da bude značajno poboljšana u predstojećem periodu, posebno imajući u vidu rokove za završetak izgradnje prioritetne dionice autoputa.

– U odnosu na prethodnu godinu, veće ostvarenje izdataka zabilježeno je kod sljedećih kategorija: Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 30,0 miliona eura ili 8,1% usljed povećanja zarada u sektorima zdravstva i prosvjete, kao i različitog tretmana fonda bruto zarada Univerziteta Crne Gore tokom 2020. godine u odnosu na period privremenog finansiranja tokom 2021. godine. Otplate obaveza iz prethodnog perioda kao rezultat prinudne naplate po osnovu duga „Montenegro Airlines“ prema „Aerodromi Crne Gore“. Otplate garancija usljed izvršenih obaveza po osnovu aktivirane garancije po kreditu kineske Exim banke, za brodove Crnogorske i Barske plovidbe – zaključuju iz Ministarstva.

Izvor: Dan.co.me

Check Also

“Pravoslavna banka” Nenada Vitomirovića

Novljanin, magistar Nenad Vitomirović, autor je knjige “Pravoslavna banka”, koja je svojevrstan vodič o načinu finasiranja baziranom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.