Svjetska banka nastavlja sa podrškom Crnoj Gori

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa novim šefom Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Kristoferom Šeldonom.

Guverner Žugić je prezentovao aktuelne podatke u vezi sa makroekonomskom situacijom, kao i stanjem u bankarskom sektoru. Nakon recesije u 2020. godini, u tekućoj godini se očekuje rast crnogorske ekonomije, izražen dvocifrenim brojem, čemu će najviše doprinijeti pozitivni trendovi u uslužnom sektoru, posebno u turizmu. Sagovornici su se saglasili u ocjeni da u narednom periodu treba raditi na diverzifikaciji crnogorske privrede, u cilju smanjenja njene zavisnosti od eksternih faktora.

„Sve ključne indikatore poslovanja banaka karakterišu pozitivni trendovi“, istakao je guverner Žugić i dodao da je u 2021. godini nastavljen trend rasta depozita i kreditne aktivnosti. „Finansijska stabilnost u Crnoj Gori očuvana je i tokom krize izazvane pandemijom COVID-19, što je, između ostalog, rezultat i dobro targetiranih privremenih mjera koje je Centralna banka kreirala u cilju olakšavanja posljedica pandemije privredi i građanima, ali i rezultat zdravih bilansa banaka prije izbijanja pandemije“, saopštio je Žugić.

Guverner se zahvalio Šeldonu na tehničkoj pomoći koju će ova institucija pružiti CBCG, a koja se odnosi na izradu strategije malih plaćanja, standardizovanje nacionalnog QR koda i kreiranje regulatornog Fintech sandbox-a.

Šeldon je istakao da Svjetska banka ostaje posvećena unapređenju saradnje sa Crnom Gorom, te da će buduća podrška biti definisana kroz novi Strateški okvir partnerstva Svjetske banke sa Crnom Gorom za naredni petogodišnji period, koji je u pripremi.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.