Primarni deficit Glavnog grada za 2021. godinu planiran na nivou od 26 miliona eura

Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj 28. i 29. decembra 2020. godine, donijela je odluku o budžetu Glavnog grada Podgorice.

Iz Odluke se može vidjeti da je primarni deficit Glavnog grada za 2021. godinu planiran na nivou od 26 miliona eura što čini 28% ukupnih prihoda budžeta ili čak 42% izvornih prihoda budžeta.

Navedeni deficit u 2021. godini je istorijski maksimum Glavnog grada.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.