Digitalna transformacija zdravstva nije opcija, već imperativ svake države

Vrijednost i dostupnost inovativnih ljekova i digitalna transformacija zdravstvenog sistema dva su strateška stuba za djelovanje Komiteta za zdravlje Američke privredne komore, kao i Ministarstva zdravlja. Ovo su ključne poruke sa danas održane konferencije pod nazivom “Digitalna transformacija zdravstva Crne Gore – Održivo povećanje dostupnosti inovacija u medicini” koju je organizovala Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham).

Svetlana Vuksanović, predsjednica Upravnog odbora AmCham-a je u uvodnom obraćanju naglasila da je rad na ova dva strateška opredjeljenja rezultirao današnjom Konferencijom, za koju vjeruje da će obezbijediti kredibilni sadržaj, edukaciju i dijalog sa opštom i stručnom javnošću. „Podsjećamo da je zdravstveni sistem konstantno suočen sa brojnim izazovima uzrokovanim dužim životnim vijekom, rastućom učestalošću hroničnih oboljenja, kao i da se nove infektivne bolesti i pandemije mogu desiti potpuno neočekivano. Sve ovo značajno povećava potrebu za zdravstvenim uslugama i intervencijama, uključujući i ljekove, odnosno konstantnu potrebu za inovacijama. Da bi sistem mogao da zadovolji rastuće potrebe, neophodno je da obezbijedimo uslove za njegovu rezilijentnost, kroz evoluciju legislative i strateške investicije.“, kazala je Vuksanović.

Kroz izlaganje na temu „Liječenje zasnovano na dokazima“ ministarka zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović poručila je da je suština digitalizacije zdravstva da ubrza i pojednostavi sve procese, da maksimalo skrati vrijeme čekanja, čime se ujedno ublažava pritisak na i onako opterećen sistem. „Digitalna transformacija nije opcija, već imperativ svake države. Nova rješenja gradimo na digitalnoj infrastrukturi i servisima, što znatno ubrzava realizaciju u vrijeme pandemije. Servisi sami po sebi nam ne bi pomogli da nisu na pravi način planirani i implementirani u kontekstu podrške korisnicima – zdravstvenim radnicima, građanima, kao i donosiocima odluka”, objasnila je ministarka zdravlja.

Dr Borovinić Bojović je zahvalila Američkoj privrednoj komori koja je uvažila ulogu i prepoznala značaj Ministarstva zdravlja Crne Gore u kontekstu prosperiteta cjelokupnog društva u sadejstvu sa međunarodnim partnerima.

Upravo je Američka privredna komora najvažniji most koji povezuje Vladu Crne Gore sa renomiranim američkim i međunarodnim privrednicima, a što je okosnica napretka u svim sferama života s fokusom na zdravstveni sistem. Naši odnosi će jačati, nadamo se timskom radu i zajedničkim projektima kako bismo unaprijedili zdravstveni sistem, proširili spektar usluga, a sve u cilju poboljšanja zdravlja cjelokupne populacije”, zaključila je ona.

Kroz panele i diskusije, konferencija je okupila veliki broj regionalnih stručnjaka na polju inovacija u medicini koji  su podijelili znanje i iskustvo, ali i ukazali na primjere dobre prakse iz zemalja regiona i Evrope.

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.