10 kompanija koje isplaćuju najveću sumu za dividende akcionarima

Prema podacima sajta Interactive Investor kompanija koja je za 2020. godinu isplatila najveću sumu za dividende akcionarima je Microsoft. Tehnološki gigant isplatio je akcionarima ukupno 16,521 milijardi dolara.

Ono što je zanimljivo je da su među deset najvećih samo dvije kompanije van SAD, prenosi Bonitet.

Čitajući ovu listu primijetićete i da, kada su američke kompanije u pitanju, one povećavaju dividende najmanje devet, a najviše 59 godina zaredom i to po dobrim godišnjim stopama.

Microsoft – razvija, licencira i održava softvere, usluge, uređaje i softverska rješenja širom svijeta.

Prošle godine isplatili su 16.521 milijardi dolara dividendi akcionarima, a već 19 godina zaredom uspijevaju da povećavaju takvu vrstu isplata. U posljednjoj deceniji Microsoft je uspio da poveća dividende po godišnjoj stopi od 14,28%.

AT&T – pruža telekomunikacione, medijske i tehnološke usluge širom svijeta.

Kompanija je isplatila 14.956 milijardi dolara dividendi akcionarima prošle godine. Ovaj iznos će se vjerovatno smanjiti 2022. godine, jer kompanija planira da smanji dividende pokušavajući da kroz određene prodaje i akvizicije imovine postane čisto telekomunikaciona kompanija. AT&T je jedna od onih kompanija koje se nazivaju i “aristokratama dividendi”, koja je uspjela da povećava dividende 36 godina zaredom, po godišnjoj stopi od 2,16% u posljednjoj deceniji.

Exxon Mobil – istražuje i proizvodi sirovu naftu i prirodni gas u Sjedinjenim Državama i na međunarodnom nivou.

Kompanija je isplatila 14.865 milijardi dolara dividendi akcionarima.

Exxon Mobil povećava dividende 38 godina zaredom, po godišnjoj stopi od 7,18% u posljednjoj deceniji.

Apple – dizajnira, proizvodi i prodaje pametne telefone, personalne računare, tablete širom svijeta, a prodaje i razne srodne usluge.

Kompanija je isplatila dividende akcionarima u iznosu od 14,081 milijardi dolara u 2020.

Apple uspijeva da povećava dividende 9 godina zaredom, po godišnjoj stopi od 9,70% u posljednjih pet godina.

JPMorgan Chase – posluje kao kompanija za finansijske usluge širom svijeta, i to u četiri segmenta: bankarstvo za potrošače i zajednice (CCB), korporativno -investiciona banka (CIB), komercijalno bankarstvo (CB) i upravljanje imovinom i bogatstvom (AVM).

Kompanija je isplatila 12,69 milijardi dolara dividendi akcionarima za prošlu godinu.

JPMorgan Chase postiže dividende i uspijeva da povećava dividende 11 godina zaredom, po godišnjoj stopi od 33,51% u posljednjoj deceniji.

China Construction Bank – pruža različite bankarske i srodne finansijske usluge pojedincima i korporativnim klijentima u Kini i na međunarodnom nivou. Posluje kroz korporativno bankarstvo, lično bankarstvo, trezorsko poslovanje i drugo.

Kineska banka isplatila je 13,196 milijardi dolara dividendi akcionarima za 2020.godinu.

Johnson & Johnson – istražuje i razvija, proizvodi i prodaje čitav niz proizvoda iz oblasti zdravstvene zaštite širom svijeta.

Kompanija je isplatila 10,481 milijardi dolara dividendi akcionarima za prošlu godinu.

Johnson & Johnson je “kralj dividendi” koji je uspijevao da povećava dividende 59 godina zaredom, po godišnjoj stopi od 6,55% u posljednjoj deceniji.

Verizon – nudi potrošačima, preduzećima i vladinim organizacijama širom svijeta komunikacione, tehnološke, informacione i zabavne proizvode i usluge.

Kompanija je isplatila 10,232 milijarde dolara dividendi akcionarima u 2020.

Verizon uspijeva je da povećava dividende 16 godina zaredom, po godišnjoj stopi od 2,60% u posljednjoj deceniji.

Chevron – bavi se integrisanim energetskim, hemijskim i naftnim operacijama širom svijeta.

Kompanija je isplatila dividende akcionarima u iznosu od milijardi dolara u 2020.

Chevron 34 godine zaredom uspijeva da povećava d9,651 ividende, po godišnjoj stopi od 6,21% u posljednjoj deceniji, prenosi Bonitet.com.

Taivan Semiconductor Manufacturing – proizvodi i prodaje integrisana kola i poluprovodnike.

Kompanija je isplatila dividende akcionarima u iznosu od 9,222 milijardi dolara za 2020.

Check Also

Air Montenegro organizovao prve charter letove sa tržišta zemalja Baltika

Imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije I Letonije na turistički promet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.