Prezentovani konkursi podrške za startapove i inovacionu djelatnost

Javni konkursi za ranu fazu razvoja startapova i sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini, sa fokusom na Programsku liniju podrške projektima EUREKA programa, prezentovani su 1. novembra 2021. godine u Privrednoj komori Crne Gore, na događaju koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.

Cilj događaja je bio da se zainteresovani predstavnici privrede i univerziteta upoznaju sa mogućnostima koje navedeni program pruža, kao i iskustvima i načinom učešća u  programu, te sa uslovima pojedinačnih konkursa.

Skupom je moderirala Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte Privredne komore, a sam program podrške je predstavila Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, v.d. direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj Ministarstva ekonomskog razvoja.

Tanja Radusinović je istakla da Privredna komora, asocijacija koja okuplja cjelokupnu poslovnu zajednicu u Crnoj Gori, pruža podršku inovacionom razvoju, povezivanju privrede i obrazovnih institucija.

– Podržavanje povezivanja države, privrede i institucija nauke i obrazovanja, preduslov su ekonomskom napretku – rekla je Radusinović.

Marijeta Barjaktarović-Lanzardi istakla je da je jedan od ciljeva Ministarstva kreiranje programskog okvira za inovacije.

Program za inovacije je usvojen za period 2021-2024. godine i na jednom mjestu su prikazani svi instrumenti podrške koje u ovoj oblasti Ministarstvo pruža. Barjaktarović-Lanzardi je podsjetila da je ove godine počeo sa radom i Fond za inovacije Crne Gore pa su u dokumentu i informacije o programskim linijama koje on nudi.

– Posebno smo vodili računa da se kompletan ciklus razvoja inovacije pokrije kroz programaske linije – od predakceleracije, preko rane faze razvoja startapova, podrške strateškim klasterima u oblasti pametne specijalizacije, do instrumenata za inovativne projekte, zatim razvoj inovacione kulture, kao i edukativne programe – rekla je Barjaktarović-Lanzardi.

Najavila je liniju za novi program „Horizont Evropa“, odnosno njegov stub „Inovativna Evropa“, kojim će se stimulisati obezbjeđivanje ekspertske podrške za pripremanje projektnih prijava.

Predstavljajući Javni konkurs za ranu fazu razvoja startapova, ona je istakla da je njegov predmet sufinansiranje startapova koji će ponuditi digitalna rešenja za oblasti pametne specijalizacije.

Konkurs podržava inovativne startap projekte koji nude rješenja s potencijalom za komercijalizaciju u oblastima S3, kao i za projekte kojima se podstiču socijalne inovacije. Kroz ovu finansijsku pomoć omogućava se podrška startapovima da, uprkos novonastaloj situaciji sa COVID-om, nastave razvoj inovativnih rješenja s visokim potencijalom rasta na tržištu ili inovativnih rješenja koja doprinose rješavanju društvenih izazova u prioritetnim područjima S3. Takođe, cilj je i unapređenje poslovanja u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti.

– U narednom periodu najveći fokus svih aktivnosti finansiranja će biti na Strategiji pametne specijalizacije, te zbog toga, prepoznajući značaj sinergije ICT sektora sa ostalim njenim oblastima: održivom poljoprivredom i lancem vrijednosti hrane, energijom i održivom životnom sredinom, održivim i zdravstvenim turizmom, prepoznali smo značaj podrške razvoju navedenih digitalnih rješenja. Cilj je da unaprijedimo startap zajednicu, da imamo više ovih preduzeća na tržištu, podržimo inovativne startap projekte i ojačamo ih u razvoju njihovih ideja – navela je Barjaktarović-Lanzardi.

Opredijeljeni budžet za ovaj konkurs iznosi 200.000,00 eura, a rok za prijavu je 10. novembar. Iznos sredstava kojima će se podržati socijalne inovacije može biti najviše 20% vrijednosti od ukupno dodijeljenih sredstava po ovom Konkursu.

– Iznos finansijske podrške koja može biti dodijeljena po pojedinačnom projektu je od 6.000,00 do 20.000,00 eura. Ova podrška može iznositi maksimalno do 80% ukupne vrijednosti projekta – pojasnila je ona.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti startapovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju, kao i startapovi koji već posluju, prošli su ranu fazu razvoja i rade na usavršavanju već postojećeg proizvoda.

Startapovi se prije potpisivanja ugovora sa Ministrastvom ekonomskog razvoja, moraju registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata, a takođe su u obavezi su da se upišu u Registar inovacione djelatnosti.

Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini predviđa ukupan iznos podrške od 160.000,00 eura. Rok za prijavljivanje je do 16. novembra 2021. godine.

Predmet Konkursa je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje četiri programske linije za podršku: EUREKA projektima, stimulisanju zaštite i razvoju pronalaska, podsticanju inovacione kulture i realizaciji edukativnih programa u S3 oblastima.

Programom se posebno podstiču mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta. Za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima opredijeljeno je 120.000,00 eura.

Stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska podrazumijeva podsticanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2021. godini zaštitili pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO. Za ovu programsku liniju ukupan iznos podrške iznosi 15.000,00 eura.

Podrška aktivnostima koje se odnose na podsticanje inovacione kulture (putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova, hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti) ima za cilj da utiče na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja, doprinese prepoznavanju kvalitetnih inovativnih ideja, njihovoj afirmaciji i približavanju realizaciji, i slično. Izdvojena sredstva za ovu programsku liniju iznose 15.000,00 eura.

Sufinansiranje realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore predstavlja podršku aktivnostima koje se odnose na realizaciju intenzivnih edukativnih programa za studente i mlade istraživače i profesionalce u tekućoj godini konkursa, poput ljetnjih i zimskih škola, u iznosu od 10.000,00 eura. Kao preduslov za ostvarivanje podrške, po osnovu ovog konkursa, neophodna je prijava u Registar inovacione djelatnosti koja se vrši putem portala www.inovacije.gov.me.

Privrednici su iskazali veliko interesovanje za predstavljene javne pozive i zatražili dodatne detalje kako bi eventualno mogli da iskoriste podršku Ministarstva ekonomskog razvoja kao i Fonda za inovacije Crne Gore.

Check Also

Glavni grad prodaje 32 katastarske parcele za 14,8 miliona

Vlada premijera Dritana Abazovića dala je prethodnu saglasnost Glavnom gradu da može da prodaje parcele …

Leave a Reply

Your email address will not be published.