U plusu 11 banaka, profit bankarskog sektora na kraju trećeg kvartala 47,4 miliona eura

Pozitivan rezultat na crnogorskom bankarskom tržištu na kraju trećeg kvartala zabilježilo je 11 poslovnih banaka, čiji je ukupan profit iznosio 47,47 miliona eura. Gubitak je zabilježila jedino Komercijalna banka.

Raspored banaka po profitu izgleda ovako:

 1. CKB banka – 15,52 miliona eura
 2. NLB banka – 10,14 miliona eura
 3. Erste banka – 6,94 miliona eura
 4. Hipotekarna banka – 5,05 miliona eura
 5. Universal Capital Banka – 4,14 miliona eura
 6. Adriatic banka – 2,33 miliona eura
 7. Prva banka – 1,28 miliona eura
 8. Adiko banka – 775 hiljada eura
 9. Lovćen banka – 698 hiljada eura
 10. Zapad banka – 450 hiljada eura
 11. Zirat banka – 111 hiljada eura

CKB – Neto prihodi od kamata su iznosili 35,15 miliona eura, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 7,14 miliona eura.

NLB banka  Neto prihodi od kamata banke iznosili 15,86 miliona, a neto prihodi od naknada i provizija 2,61 miliona eura.

Erste banka – Neto prihodi od kamata su iznosili 17,64 miliona, a neto prihodi od naknada i provizija 2,54 miliona.

Hipotekarna banka – Neto prihodi banke od kamata iznosili 10,98 miliona, a neto prihodi od naknada i provizija 7,26 miliona eura.

Univerzal kapital banka – Neto prihodi od kamata su iznosili 4,31 miliona, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 3,7 miliona eura.

Adriatic banka Neto prihodi od kamata iznosili su 2,04 miliona eura, eura dok su neto prihodi od naknada i provizija 2,48 miliona eura.

Prva banka – Neto prihodi od kamata su iznosili 6,12 miliona eura, a neto prihodi od naknada i provizija 1,43 miliona eura.

Adiko banka – Neto prihodi od kamata iznosili 7,9 miliona, a neto prihodi od naknada i provizija 935 hiljada eura.

Lovćen banka – Neto prihodi od kamata su iznosili 5,96 miliona, dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 150 hiljadu eura.

Zapad banka – Neto prihodi od kamata iznosili 2,66 miliona eura, a neto prihodi od naknada i provizija 1,04 miliona eura.

Zirat banka – Neto prihodi od kamata iznose 1,44 miliona eura, eura dok su neto prihodi od naknada i provizija 430 hiljada eura.

Jedina banka koja je ostvarila negativan rezultat na kraju prošle godine bila je Komercijalna banka, i to -3,85 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznose 3,73 miliona eura a neto prihodi od naknada i provizija 303 hiljade eura.

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.