Stanovi u zakup siromašnim građanima po povoljnim uslovima

Nacrt odluke o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe stavljen je na petnaestodnevnu javnu raspravu. Ovom odlukom utvrđuju se pravo, uslovi, način i postupak davanja stanova u zakup koji su u vlasništvu Glavnog grada, utvrđivanje visine zakupnine i način korišćenja, čije održavanje je povjereno Agenciji za stanovanje, piše Pobjeda.

Pravo na zakup stanova koji su u vlasništvu Glavnog grada imaju svi dosadašnji i budući zakupci stanova, pod uslovima i na način propisan ovom odlukom.

Korisnik prava na materijalno obezbjeđenje porodice, ličnu invalidninu i korisnik prava na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu, oslobođen je od plaćanja zakupnine.

“Troškove zakupa snosi davalac stana, uplatom na poseban račun za te namjene. Zakupnina ne može biti manja od iznosa potrebnog za izmirenje troškova redovnog održavanja i osiguranja stambenog objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade”, piše u odluci.

Lice kome je prestalo pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, ličnu invalidninu ili pravo na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu, ili lice koje je po drugom osnovu dobilo stan na korišćenje, zahtjevom, piše u dokumentu, pokreće postupak za ostvarivanje prava na plaćanje zakupnine iz sopstvenih sredstava Sekretarijatu za socijalno staranje, radi zaključenja ugovora o zakupu stana.

Sekretarijat, po službenoj dužnosti, može pokrenuti postupak utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od uticaja na plaćanje zakupnine iz sopstvenih sredstava.

Pokretanje postupka može zatražiti i Centar za socijalni rad, po službenoj dužnosti, nakon saznanja o nastanku okolnosti koje ukazuju o potrebi za pokretanje postupka. U postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, dokaze pribavlja i dostavlja korisnik u čijukorist je pokrenut postupak -navodi se u dokumentu.

“Obrazac zahtjeva za pokretanje postupaka za ostvarivanje prava na plaćanje zakupnine iz sopstvenih sredstava sadrži osnovne lične podatke postojeću stambenu situaciju, broj članova porodičnog domaćinstva, osnov za ostvarivanje prava i druge informacije koje su od značaja za odlučivanje o zahtjevu. Nakon sprovedenog postupka, ukoliko je zahtjev opravdan, Sekretarijat, Agencija i zakupac u skladu sa svojim ovlašćenjima i ovom odlukom, zaključuju ugovor o zakupu”, piše u odluci.

Visina mjesečne zakupnine utvrđuje se po kvadratnom metru stambene jedinice, na mjesečnom nivou 0,2 eura kad članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihoda, 0,4 eura kad su mjesečni prihodi zakupca i članova porodičnog domaćinstva u visini do jedne minimalne zarade, 0,6 eura kad su mjesečni prihodi zakupca i članova porodičnog domaćinstva u visini od jedne do jedne i po minimalne zarade, 0,8 eura kad su mjesečni prihodi zakupca i članova porodičnog domaćinstva u visini od jedne i po do dvije minimalne zarade, euro kad su mjesečni prihodi zakupca i članova porodičnog domaćinstva u visini od dvije do dvije i po minimalne zarade, a 1,20 eura kad su mjesečni prihodi zakupca i članova porodičnog domaćinstva u visini preko dvije i po minimalne zarade piše u dokumentu.

Zakupac stana dužan je Sekretarijatu prijaviti svaku promjenu koja je od uticaja na visinu zakupnine u roku od 30 dana od dana nastale promjene, a ako ne prijavi dužan je da nadoknadi razliku između tržišne vrijednosti zakupnine i zakupnine u skladu sa ovom odlukom.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Check Also

Izgrađeno je 578 solarnih elektrana kod domaćinstava

Do kraja prošle sedmice izgrađeno je 578 solarnih elektrana kod domaćinstava, dok je na firmama …

Leave a Reply

Your email address will not be published.