Lovćen banka zapošljava: Rukovodilac Odjeljenja upravljanja ljudskim resursima

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  

Rukovodilac Odjeljenja upravljanja ljudskim resursima – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Organizuje, kontroliše, usmjerava i koordinira poslovima u okviru nadležnosti Odjeljenja
 • Predlaže i sprovodi strategiju i politiku  upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa poslovnom strategijom Banke
 • Osigurava potpunu primjenu procedura selekcije i regrutacije
 • Planira i organizuje obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih
  Razvija politike o pitanjima kao što su uslovi rada, upravljanje performansama, jednake mogućnosti, disciplinski postupci i upravljanja odsustvima
 • Planira, kreira, analizira i unapređuje sistem ocjenjivanja zaposlenih
 • Predlaže aktivnosti za planiranje, kreiranje, analiziranje i unapređenje sistema nagrađivanja zaposlenih
 • Predlaže aktivnosti za razvoj podsticajne korporativne kulture koja ističe  kontinuirano poboljšanje, kao i visok kvalitet rada i performanse
 • Predlaže mjere za unapređenje motivacije, posvećenosti, lojalnosti i zadovoljstva zaposlenih
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora Sektora razvoja.

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS – ekonomska, pravna ili drugo odgovarajuće usmjerenje
 • Neophodno radno iskustvo od minimum 36 mjeseci na rukovodećim pozicijama u oblasti ljudskih resursa
 • Neophodno poznavanje engleskog jezika
 • Neophodno poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point)
 • Neophodno poznavanje relevantne pravne regulative

Profil traženog kandidata:

 • Visok nivo integriteta I radne etike
 • Vještina rješavanja konflikta
 • Diskrecija, pouzdanost
 • Socijalne vještine (komunikacija, empatija / emocionalna inteligencija, sposobnost procjene karaktera)
 • Prezentacione vještine

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 04.11.2021. godine.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.