Foto: Privatna arhiva

Petričević: Profesionalni kapaciteti i moralno opredjeljenje za ostvarenje strateških ciljeva

Milena Petričević koja je stupila na dužnost vršiteljke dužnosti direktorice Uprave prihoda i carina Crne Gore kazala je da će u vršenju radnih obaveza uložiti maksimalno profesionalne kapacitete i snažno moralno opredjeljenje, za ostvarenje strateških ciljeva Uprave na postizanju napretka u sprovođenju reformi, poštujući principe dobrog rukovođenja, pravednosti i lojalne konkurencije.

Ona je istakla da će prioriteti u radu Uprave u narednom periodu biti sankcionisanje svih oblika nezakonitosti koje direktno utiču na obezbjeđenje stečenih prava budžetskih korisnika.

Dosljednom primjenom zakona i unapređenjem efikasnosti kompleksnog sistema Uprave, dodaje u svom saopštenju, nastojaće da nadoknadimo deficit povjerenja u instituciju koja integriše tri važne oblasti koje zahtijevaju jednaku pažnju i posvećenost radi daljeg ekonomskog razvoja, jačanja stabilnosti demokratskih institucija i moralne osnove društva.

“Imajući u vidu dosadašnje aktivnosti u otkrivanju nezakonitih radnji, uvjerena sam da službenici Uprave prihoda i carina predstavljaju vrijedan resurs koji će kroz dalju koordinaciju nastaviti da postiže još bolje rezultate u suzbijanju krijumčarenja, otkrivanju poreskih utaja, naplati javnih prihoda i izgradnji sigurnog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, za šta će najveću podršku imati od strane menadžmenta Uprave. S obzirom na navedeno, očekujem da ćemo kroz dalja zalaganja nastaviti da opravdavamo ulogu jedne od najvažnijih institucija u sistemu javnih finansija, od čije efikasnosti zavisi funkcionalnost cijelog institucionalnog okvira naše države, javni interes i dobrobit svih građana”, navodi se u saopštenju Petričević.

Check Also

Dug Ukrajine 116 milijardi eura

Ukrajinski državni dug zaključno sa 30. aprilom iznosio je otprilike 116,1 milijardu eura. Taj podatak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.