Komercijalna banka pripaja beogradsku NLB banku

Budući da su dio iste NLB bankarske grupe, Komercijalna banka AD Beograd i NLB banka a.d. Beograd sprovode pripajanje sa ciljem konsolidacije vlasništva u Srbiji, povećanja konkurentnosti i ugleda. Komercijalna banka je od prošle godine u većinskom vlasništvu slovenačkog NLB-a, a sada je objavila nacrt Ugovora o pripajanju beogradskog NLB-a.

Objavom Nacrta Ugovora o statusnoj promjeni pripajanja kod Agencije za privredne registre (APR) Republike Srbije od dana 20. oktobra 2021. godine, pokrenut je postupak pripajanja NLB, kao društva prenosioca koje prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, Komercijalnoj banci AD Beograd, koja nastavlja da posluje kao univerzalni pravni sljedbenik, na način propisan zakonskim i podzakonskim aktima, kao i opštim aktima društava.

U skladu sa ostalim odredbama ugovora, ugovorne strane sprovode statusnu promenu pripajanja tako što NLB svoju cjelokupnu imovinu i obaveze prenosi na Komercijalnu banku, koja u zamenu izdaje akcije jedinom akcionaru NLB.

„Imajući u vidu da je NLB banka većinski, gotovo isključivi vlasnik Komercijalne banke, onda je logično da zbog racionalizacije poslovanja dođe do pripajanja prethodno osnovane NLB banke Beograd koja je manja po veličini u pogledu kapitala, broja klijenata, prometa koji ostvaruje“, kaže za Biznis.rs broker Branislav Jorgić.

Vrijednost osnovnog kapitala Komercijalne banke utvrđena na dan usvajanja nacrta Ugovora, a prije sprovođenja postupka pripajanja, iznosi 17,19 milijardi dinara (17.191.466.000), dok je vrijednost osnovnog kapitala NLB-a 6,23 milijardi dinara (6.236.127.208).

Komercijalna banka je na kraju polugodišta držala udeo na srpskom bankarskom tržištu neznatno veći od deset procenata, dok je udeo NLB-a iznosio 1,8 odsto, prenosi Biznis.rs.

„Mislim da pripajanje neće bitnije uticati na tržište kapitala imajući u vidu da je NLB imala malo, gotovo zanemarujuće učešće, što u samom postupku pripajanja nije presudno za Komercijalnu banku koja je i sada dobro pozicionirana“, ocjenjuje Branislav Jorgić.

On smatra da će koristi od ovog ugovora imati sadašnji klijenti NLB banke zbog toga što će im na raspolaganju biti značajno razvijenija infrastruktura Komercijalne banke, uključujući ekspoziture, koncentraciju kadrova, kao i kapital koji Komercijalna banka poseduje.

Komercijalna banka će po osnovu pripajanja izdati 1.658.430 običnih akcija, nominalne vrijednosti 1.000 dinara. Prema ugovoru, Komercijalna banka će preuzeti samo one zaposlene koji budu u radnom odnosu kod NLB na dan registracije pripajanja.

Ugovoreni datum pripajanja, koji se odnosi na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije, je 31. decembar ove godine.

Check Also

Uhapšeni falsifikatori novca, obratite pažnju na apoene od 50 eura

Policija je identifikovala i lišila slobode tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *