Pokrenut postupak izbora predsjednika PKCG

Upravni odbor je donio odluku o pokretanju postupka izbora predsjednika Privredne komore Crne Gore

Odluka će biti objavljena 23. oktobra 2021. godine u štampanim medijima i na web stranici Privredne komore, a kandidati se mogu prijaviti u roku od 30 dana.

Kandidate mogu predlagati i članice Komore koje ispunjavaju statutarne obaveze, odbori udruženja i drugi oblici organizovanja u Komori, uz pribavljenu pisanu saglasnost kandidata, najkasnije do 22. novembra 2021. godine.

“Kandidat za predsjednika Komore, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Statutom ove asocijacije, treba da ima crnogorsko državljanstvo, visoko obrazovanje, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim poslovima u privredi ili poslovnim asocijacijama, da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja”, navodi se u saopštenju PKCG.

Kandidat, dodaju, je dužan uz prijavu na konkurs dostaviti i program rada Privredne komore za period od 4 godine, kao i detaljnu biografiju i dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost prethodno propisanih uslova.

Prijave i kandidature sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mandatna pitanja, preko Stručne službe Komore, na adresu Privredne komore Crne Gore, ulica Novaka Miloševa 29/II Podgorica.

Komisija za mandatna pitanja će najkasnije do 1. decembra 2021. godine analizirati blagovremenost i ispravnost pristiglih prijava i Upravnom odboru dostaviti Informaciju o kandidatima za izbor predsjednika Komore. Spisak kandidata koji su ispunili propisane uslove Upravni odbor dostavlja Skupštini Komore najkasnije do 15. decembra 2021. godine.

Postupak za izbor Predsjednika Komore biće završen do 31. decembra 2021. godine.

Check Also

ECB sljedeće godine neće povećavati kamatne stope

Predsjednica Evropske Centralne Banke (ECB) Kristin Lagard (Christine Lagarde) izjavila je da su izgledi za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *