Zakupac Svetog Stefana ne može bez finansijske pomoći

Spoljni revizor Crowe Mne ukazao je na neizvijesnost i na sumnju da je kompanija Adrijatik propertis, zakupac Svetog Stefana, sposobna da nastavi da stalno posluje i uredno izvršava svoje obaveze. Revizor je u dijelu svog izvještaja pod nazivom „Skretanje pažnje“ konstatovao da su kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze kompanije veće od njegove obrtne imovine za oko 1,9 miliona eura.

– Ukupni kapital društva na dan 31. decembar 2020. godine je negativan i iznosi 41.469.328 eura (na dan 31. decembra 2019. godine negativan kapital iznosio je 42.990.064 eura). Ova pitanja, kao i neizvijesnosti vezane za kovid-19 objelodanjeni u napomeni 34, ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvijesnosti, koje mogu da izazovu sumnju u sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi, između ostalog, i od kontinuirane podrške od strane vlasnika društva. Vlasnik društva je dana 15. marta 2021. godine izdao pismo podrške u kome se obavezao da finansijski podrži društvo 12 mjeseci nakon datuma izvještaja nezavisnog revizora, kao i da za to raspolaže neophodnim sredstvima – piše u revizorskom izvještaju, koji je zaključen 8. juna 2021. godine.

Kompanija Adrijatik propertis tokom prošle godine prihodovala je 3.192.081 euro, odnosno četiri puta manje nego 2019. godine. To se može vidjeti u finansijskim izvještajima te firme, koji su dostavljeni Upravi prihoda i carina Crne Gore.

Izvor: Dan.co.me

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.