Osam kompanija ispoštovalo zaključak Vlade: Od dobiti u državnu kasu 28,76 miliona

U državni budžet slilo se 28,76 miliona eura koje su uplatila preduzeća po osnovu ostvarene prošlogodišnje dobiti, a shodno zaključku Vlade koja ih je na to obavezala.

Podatke o uplati tog novca Ministarstvo finansija i socijalnog staranja dalo je NVO Institut Alternativa (IA) u odgovoru na zahtjev koji je upućen na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Vlada je u aprilu ove godine usvojila zaključak kojim je obavezala preduzeća u vlasništvu države da ostvarenu dobit u 2020. godini “u iznosu koji je srazmjeran udjelu vlasništva države” uplate u budžet države do 15. jula, kao i Ministarstvo finansija da o tome obavijesti Vladu.

Prema dostupnim podacima, samo je osam firmi uplatilo novac i to Elektroprivreda (27,63 miliona), Pošta Crne Gore (766,336 hiljada),”Sveti Stefan hoteli” (192,065 hiljada), Morsko dobro (95,63 hiljade), Marina-Bar (29,613 hiljada), Eko fond (25 hiljada), Radio-difuzni centar (21,085 hiljada) i Regionalni ronilački centar (3,273 hiljade).

Istraživač javnih politika u IA Marko Sošić “Vijestima” je kazao da su pozvali Ministarstvo finansija da proaktivno objavi informaciju o tome koja preduzeća su ispoštovala zaključak i koliko je budžet prihodovao od preduzeća, ali su podatke dobili tek nakon dva zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

”Pregledom sjednica Vlade, nismo pronašli ni da je Ministarstvo finansija ispoštovalo svoju obavezu da obavijesti Vladu o statusu ovog zaključka. Pogrešno je da Vlada politiku upravljanja profitima preduzeća vodi kroz ad hoc zaključke, o koje se onda značajan broj preduzeća ogluši bez posljedica. Raspodjela dobiti mora biti uređena sistemskim aktom, kojim će se uzeti u obzir potrebe preduzeća da ulaže u jačanje kapaciteta i nagradi zaposlene, uz jasna pravila i limite, uz postavljanje javnog interesa i prava države kao osnivača i vlasnika da od preduzeća ostvari i finansijsku korist”, ocijenio je Sošić.

Dobit nekih preduzeća nije pokazatelj uspješnog poslovanja koliko njihove monopolske pozicije pa ne smije,smatra Sošić, da bude korišćena kao izgovor za stalna povećanja broja zaposlenih, nezaslužene bonuse i sponzorstva i donacije mimo znanja i kontrole države.

“Ako postoje opravdani razlozi zbog kojih određena preduzeća nijesu bila u mogućnosti da ispoštuju zaključak Vlade o uplati dobiti, onda je neophodno da o tome javnost bude obaviještena. U suporotnom, ostaju sumnje u selektivnu primjenu ove obaveze, različiti odnos prema preduzećima od strane Vlade i nepoštovanje zaključaka od strane “reformisanih” odbora direktora državnih preduzeća”, zaključio je Sošić.

Prema podacima IA 25 preduzeća je prijavilo dobit u ukupnom iznosu od oko 52 miliona eura. Na tom spisku IA su Rudnik uglja (13,10 miliona), Crnogorski elektroprenosni sistem (12,45 miliona), Crnogorski elektrodistributivni sistem (1,49 miliona), Vodakom (5,622 hiljda),Tehnopolis (7,237 hiljada), Fond za zaštitu životne sredine (609, 335 hiljada), Barska plovidba (660,763), Luka Bar (1,10 miliona), Naučno-tehnološki park (2,764 hiljade), Monteput (32,834 hiljade), Crnogorski operator tržišta električne energije (43,049 hiljada), Centar za ekotoksikološka ispitivanja (176,866 hiljada)…

Check Also

Osobe koje rade manje plaćen posao imaju veće šanse da u starosti imaju demenciju

Istraživači sa Univerziteta Kolumbijaustanovili su vezu između niskih plata u srednjim godinama i kognitivnog pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.