Bolja kontrola gradnje novih hotela

Vlada je odlučila da promijeni metodologiju na osnovu koje će pratiti realizaciju projekata iz oblasti turizma koji se realizuju u sklopu projekta ekonomskog državljanstva, pa će pored izvještaja nezavisnog kontrolora biti potreban i izvještaj o stanju radova na projektu, kao i izlazak na teren, saradnja sa lokalnom samoupravom i praćenje razvoja komunalne infrastrukture.

U informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata ekonomskog državljanstva, koja je juče utvrđena na sjednici, objašnjeno je da je cilj nove metodologije stvaranje što bolje slike o stepenu realizacije nekog projekta.

”Ovaj predlog je proistekao nakon što je tim Ministarstva ekonomskog razvoja za investicije u oblasti turizma posjetio osam lokacija u opštinama Mojkovac i Kolašin, kako bi se upoznao sa aktivnostima na terenu i svim preprekama sa kojima se suočavaju investitori prilikom radova na gradilištima. Tom prilikom je dogovoreno da investitori svih obiđenih projekata dostave ministarstvu pisma u kojima bi se detaljno objasnile eventualne prepreke na realizaciji projekata i izvještaje nadzornih organa o izvršenim građevinskim radovima”, piše u informaciji.

U dokumentu je objašnjeno da je uvođenje izlazaka na teren, saradnja sa lokalnom samoupravom i praćenje razvoja komunalne infrastrukture neophodno zato što je realizacja ovih projekata u velikoj mjeri uslovljena razvojem komunalne i druge infrastrukture koja treba da podrži rad i konkurentnost projekta.

”Bitno je naglasiti da se većina razvojnih projekata nalazi na sjeveru koji je infrastrukturno slabije razvijen u odnosu na južnu i centralnu regiju. Ulaganjem u infrastrukturu koja će da podržava rad razvojnih projekata opredijeljeni novac će se koristiti namjenski i to u cilju stvaranja vrijednosnih lanaca koji će podržavati ne samo poslovanje projekata, već čitav sistem povezanih dobavljača i lokalne zajednice”, navode u informaciji.

Vlada je izmijenila Statut Agencije za promociju investicija i novina je da će moći da se imenuje vršilac dužnosti direktora na period od šest mjeseci u slučaju prestanka mandata direktora.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Addiko banka zapošljava: Viši specijalista za upravljanje podacima

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.