Vlada utvrdila Predlog strategije za razvoj ženskog preduzetništva za period 2021-2024

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici, utvrdila je  Predlog strategije za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori za period 2021-2024, sa Akcionim Planom za 2021-2022. godinu.

“Promocija ženskog preduzetništva predstavlja jedan od prioriteta  razvoja Crne Gore, koji je usmjeren ne samo na žene preuzetnice, već mnogo više na kreatore relevantnih  politika i društvo u cjelini. Promjenom svijesti o značaju i ulozi  ženskog preduzetništva, potencijalima i potrebama,  uz  pozitivnu  diskriminaciju,  moguće  je  očekivati  da se okupe  svi neophodni  resursi  koji  će  obezbijediti  potrebne  promjene  i  postavljanje  ženskog  preduzetništva  u  središte  ekonomskog  razvoja”, navodi se u saopštenju Vlade.

Realizacijom Strategije želi se uticati na: ekonomsko osnaživanje žena, jačanje konkurentnosti ženskog preduzetništva i efektivnu javnu politiku koja promoviše i podržava žensko preduzetništvo.

“Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024., definiše okvir, strateške ciljeve i mjere podrške razvoju ženskog preduzetništva u narednom periodu.  Sastavni dio Strategije predstavlja Akcioni plan za njenu implementaciju. Kroz Akcioni plan su utvrđene konkretne aktivnosti čija realizacija treba da doprinese ostvarenju strateških ciljeva. Akcionim planom se definišu indikatori rezultata, vremenski period realizacije i potrebna finansijska sredstva na godišnjem nivou. Realizovane mjere i aktivnosti u implementaciji prethodne Strategije su doprinijele značajnom napretku u razvoju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori u posljednjem periodu. Danas je, po podacima Poreske uprave,  približno 23% preduzeća u vlasništvu žena. Podatak iz 2011. godine govori da je u Crnoj Gori samo 3.021 preduzeća bilo u većinski ženskom vlasništvu, dok u 2020. godini ta brojka iznosi 7.584 preduzeća, što je rezultat primjene politike ženskog preduzetništva i specifične programske podrške u prethodnom periodu”, navodi se.

U narednom periodu je, kako se dodaje, jako važno ostvariti transformaciju sa procesa kreiranja ka efikasnoj implementaciji politike ženskog preduzetništva, i to kroz ciljanu programsku podršku namijenjenu ženama preduzetnicama shodno njihovim razvojnim potrebama.

“Takav pristup je neophodan sa aspekta pristupa finansijama, ali i sa aspekta promocije ženskog preduzetništva i obezbjeđivanja poslovnih usluga i obuka usmjerenih na osnivanje i rast biznisa preduzetnica i podizanje konkurentnosti preduzeća koje će im omogućiti razvoj inovativnih potencijala i pristup novim tržištima. To se posebno odnosi na podršku preduzetnicama izvan Podgorice”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Die Karl Marx Frage

Problem Karla Marxa (ili Die Karl Marx Frage), kako ga opisuju Philip W. Magness i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.