Počeo sa radom portal inovacije.gov.me

Portal www.inovacije.gov.me, putem kojeg subjekti inovacione djelatnosti mogu da se prijave za upis u Registar inovacione djelatnosti, kao i za podsticajne mjere, juče je i zvanično počeo sa radom.

U Registar se mogu upisati subjekti inovacione djelatnosti, a to su:

• pravna lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (naučnoistraživačke ustanove, centri izvrsnosti i ustanove visokog obrazovanja, privredna društva, startapovi, spinofovi i druga pravna lica, odnosno djelovi pravnih lica ako razvijaju, stavljaju na tržište ili u upotrebu inovacije nastale kao rezultat sopstvenih inovativnih aktivnosti ili inovativnih aktivnosti drugih subjekata);
• fizička lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači, inovatori, frilenseri i druga fizička lica ako obavljaju inovativne aktivnosti koje za rezultat imaju kreiranje inovacija);
• subjekti inovacione infrastrukture (naučno-tehnološki park; inovaciono-preduzetnički centar; poslovno-tehnološki inkubator; centar za transfer tehnologija; klasterska organizacija; i drugi subjekti inovacione infrastrukture);
• subjekti koji ulažu u inovacionu djelatnost (pravna i fizička lica koja ulažu u inovacionu djelatnost)
• drugi subjekti inovacione djelatnosti (pravna i fizička lica koja podstiču ili promovišu inovacionu djelatnost, ili na drugi način pružaju podršku subjektima inovacione djelatnosti).

Kod prijave subjekata inovacione djelatnosti, informacioni sistem sam generiše informacije koje se odnose na upis u Centralni registar privrednih subjekata, potvrdu da nije pokrenut stečajni postupak, kao i potvrdu o izmirenim poreskim obavezama.

Svi potrebni detalji, kao što su spisak potrebne dokumentacije za upis u Registar, zatim Pravilnik o registru inovacione djelatnosti dostupni su na https://www.gov.me/clanak/upis-u-registar-inovacione-djelatnosti.

Na portalu inovacije.gov.me nalazi se i PRAKTIČNI VODIČ ZA STICANJE STATUSA KORISNIKA PRAVA NA PODSTICAJNE MJERE ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE, a posebnim obavještenjem informisaćemo javnost o održavanju radionice za korišćenje portala, koja će se održati krajem nedelje.

“Podsjećamo, podsticajne mjere za istraživanje i inovacije imaju za cilj da olakšaju inovacionoj zajednici da prepozna sve instrumente koji su dostupni i koji su usmjereni na cjelokupni ciklus razvoja inovacije: od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište. Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija podrazumijevaju umanjenje, oslobođenje ili olakšice u odnosu na: porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez; doprinose za obavezno socijalno osiguranje; porez na dobit pravnih lica; naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države; i porez na nepokretnost”, navode iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Check Also

Ziraat bank Montenegro AD zapošljava: Rukovodilac za upravljanje sredstvima i odnosima sa finansijskim institucijama

Ziraat bank Montenegro AD raspisuje oglas za poziciju: Rukovodilac (M/Ž) za  upravljanje sredstvima i odnosima …

Leave a Reply

Your email address will not be published.