Suficit državnog budžeta u avgustu 61,5 miliona eura

Suficit državnog budžeta u avgustu ove godine iznosi 61,5 miliona eura, čime je nastavljen trend pozitivnog rezultata. To je treći mjesec zaredom da se ostvaruje suficit koji, uključujući jun i jul, ukupno iznosi 105,7 miliona eura, tvrde iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Ukazuju da je suficit budžeta u avgustu 2021. četiri puta veći u odnosu na isti mjesec 2019. godine, koja je bila rekordna po prihodima od turizma.

“Budžetski suficit u tromjesečnom ovogodišnjem periodu u iznosu od 105,7 miliona eura rezultat je prevashodno efekata ljetnje turističke sezone, kao i unaprijeđene poreske discipline usljed sprovođenja elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa. Dobra naplata prihoda u najvećoj mjeri je kompenzovala efekte neusvajanja izmjena zakona koji su bili preduslov za mjere usmjerene na generisanje novih izvora prihoda planiranih Zakonom o budžetu za 2021. godinu”, ističe se u saopštenju resora na čijem čelu je Milojko SPajić.

Takođe, tvrde, izdaci koji su realizovani u iznosu nižem od planiranog u značajnoj mjeri su doprinijeli ostvarenju suficita.

“Prihodi budžeta u avgustu iznosili su 190,1 miliona eura, što je više za 48,8 miliona eura ili 34,5 odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na plan više za 8,6 miliona eura ili 4,7 odsto. Ostvarena naplata u avgustu je i iznad avgusta 2019. godine za 16 miliona eura ili 9,2 odsto. Rastu prihoda u avgustu u najvećoj mjeri doprinijela je naplata prihoda od PDV-a koja je na nivou od 82,2 miliona eura, što je više čak i u odnosu na avgust 2019. godine, a koja je bila rekordna godina po ostvarenom prometu kada je neto naplata PDV-a iznosila 71,7 miliona eura”, navode u MFSS..

Kada je u pitanju osmomjesečni izvještaj izvršenja budžeta Crne Gore, od početka januara do kraja avgusta ove godine ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 57,4 miliona eura ili 1,2 odsto BDP-a i manji je za 126,1 miliona eura ili 68,7 odsto od planiranog.

Prema navodima MFFS-a u odnosu na isti period 2020. godine, deficit je manji 253,9 miliona eura ili 81,6 odsto.

“Deficit budžeta je sa 3,5 odsto BDP-a, koliko je iznosio u periodu januar – maj 2021. godine, smanjen na 1,2 odsto BDP-a za januar – avgust 2021. godine. Prihodi budžeta u periodu januar – avgust ove godine iznosili su 1,1722 milijardi eura ili 25,3 odsto BDP-a, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 148,9 miliona eura ili 14,5 odsto. U odnosu na plan, naplata prihoda je veća za 5,2 miliona eura ili 0,4 odsto, što ukazuje na uspješnost planiranja prihoda u godini izuzetne ekonomske neizvjesnosti izazvane pandemijom, posebno u dijelu prihoda koji se generišu od turizma”, ističe se u saopštenju.

Najbolji pokazatelj oporavka ekonomske aktivnosti, dodaju u MFSS-u, su prihodi od PDV-a koji se veći u odnosu na planirane za 34,2 miliona eura ili 8,7 odsto, dok su u odnosu na isti period 2020. godine veći za 82,7 milioba eura ili 24 odsto. Dobroj naplati po ovom osnovu, prema njihovim riječima, doprinijeli su i veća poreska disciplina, kao i sprovođenje elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

“Prihodi od akciza takođe bilježe rast u odnosu na uporedni period 2020. godine, kao i u odnosu na plan i to za 20,1 miliona eura ili 15,2 odsto, odnosno 5,3 miliona eura ili 3,6 odsto. To je postignuto, uprkos činjenici da još nisu usvojena predložena zakonska rješenja koja su predviđala povećanje akciza na pojedine akcizne proizvode, a koja su u skupštinskoj proceduri od sredine maja”, naglašava se u saopštenju.

Značajan rast u odnosu na prethodnu godinu, kako ističu, zablježen je i kod kategorije ostali prihodi u iznosu od 26,1 miliona eura kao posljedica uplate dobiti ostvarene u 2020. godini od privrednih društava u većinskom vlasništvu države. U odnosu na plan, ova kategorija je manja za 12,2 miliona eura ilil 21,3 odsto kao rezultat činjenice da se prilikom planiranja uzima procjena finansijskih rezultata privrednih društava, a uplate su shodno njihovim konačnim finansijskim iskazima. Izdaci budžeta u periodu januar – avgust 2021. godine iznosili su 1,23 milijarde eura ili 26,5 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 120,9 miliona eura ili 8,9 odsto. U odnosu na isti period 2020. godine, izdaci budžeta manji su za 105,0 miliona eura ili 7,9 odsto”, zaključuju u MFSS.

Manje ostvarenje izdataka u odnosu na planirane zabilježeno je kod gotovo svih kategorija.

Check Also

NLB banka zapošljava: Analitičar / Viši Analitičar

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.