Koliko novca držimo u bankama?

Crnogorski građani su na kraju jula u bankama držali 1,3 milijarde eura, što je 34 odsto ukupnih depozita u sistemu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Štednja građana porasla je 1,8 odsto u odnosu na jun, dok je na godišnjem nivou zabilježila rast od 5,5 odsto. Depoziti po viđenju, odnosno oni koji se mogu povući iz banke u svakom trenutku, činili su 65,2 odsto štednje građana, dok se 34,8 odsto odnosilo na oročene depozite.

Ukupni depoziti u bankama na kraju jula su bili 3,82 milijarde eura, što je rast od jedan odsto na mjesečnom nivou, odnosno 1,2 odsto za godinu.

Depoziti po viđenju činili su 74 odsto ukupnih, a oročeni depoziti 24,1 odsto. Preostalih 1,9 odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu.

– U strukturi ukupnih oročenih depozita najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine 47,9 odsto i od jedne do tri godine 32,7 odsto – navodi se u Biltenu CBCG.

Rast kamata

Banke su na kraju jula odobrile ukupno 3,4 milijarde eura kredita, što je rast od 3,1 odsto na mjesečnom nivou. U odnosu na jul 2020. odobreno je 7,3 odsto više kredita, prenosi Pobjeda.

– Po osnovu kredita, banke su najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 75,6 odsto – kaže se u dokumentu vrhovne monetarne institucije.

Prosječna ponderisana nominalna kamata po kojoj su banke u julu odobravale kredite bila je 4,87 odsto i za godinu je porasla 0,17 procentnih poena. Nešto manje porasla je prosječna ponderisana efektivna kamata koja je iznosila 5,38 odsto, što je 0,13 procentnih poena više u odnosu na jul prošle godine.

Dobra likvidnost

Ukupan kapital banaka na kraju jula bio je 620,6 miliona eura, 1,1 odsto više na mjesečnom i godišnjem nivou. Bilansna suma banaka iznosila je 4,9 milijardi eura i bilježi rast od 9,2 odsto za godinu.

– U strukturi aktive banaka, u julu su dominantno učešće od 68,3 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,6 odsto, hartije od vrijednosti 10,9 odsto, dok se 1,2 odsto odnosilo na preostale stavke aktive – precizira se u Biltenu CBCG.

Likvidna aktiva banaka iznosila je 1,27 milijardi eura i bila je za 130,3 miliona eura veća nego u junu, dok je u odnosu na jul 2020. godine porasla 347,3 miliona eura ili za trećinu.

– Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini na dnevnom i dekadnom nivou bili su iznad propisanih minimuma – zaključili su u CBCG.

Stranci na računima imaju 998 miliona

Prema podacima vrhovne monetarne institucije, nerezidenti su u bankama koje posluju na crnogorskom tržištu na kraju jula imali 998 miliona eura depozita. Njihova štednja za mjesec je porasla 65 miliona, a za godinu 229 miliona eura.

Depoziti privrede su 1,1 milijarda eura, što je na godišnjem nivou porast od 207, a na mjesečnom 66 miliona eura.

Check Also

Rudović: Uvećanje dnevnice do 80 odsto za rad nedjeljom za zaposlene u medijima bi se kosilo sa važećim zakonom

Direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Neđeljko Rudović saopštio je da bi se uvećanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.