Uveden je stečaj u Uniprom enerdži: Partneru nijesu vratili 2,4 miliona eura zajma

Uveden je stečaj u kompaniji Uniprom enerdži u kojoj biznismen i vlasnik Uniproma koji gazduje KAP-om Veselin Pejović ima 40 odsto udjela.

Predlog za uvođenje stečaja zbog duga od 2,4 miliona eura podnijela je, početkom februara, kompanija Solbay Capital Partners (SCP) sa Britanskih Djevičanskih Ostrva. Od toga se 988 hiljada eura odnosi na dug po osnovu više ugovora o zajmu koji su zaključivani tokom 2018. godine, 119,3 hiljade na kamate, dok se 1,2 miliona eura sa kamatama odnosi na dug za pozajmicu koju im je u više navrata davala kiparska kompanija Estpro Consulting Associates, od kojih je SCP preuzela potraživanje. Sudeći prema datumima ugovora, Uniprom enerdži se od februara do juna 2018. zaduživao kod SCP, a od jula do kraja iduće godine kod druge kompanije.

Zaduživanje

Kako stoji u rješenju o otvaranju stečaja, Uniprom enerdži je sa SCP dogovorio da se rok za izmirenje pomjeri do kraja marta 2019, a početkom 2020. godine potpisan je i sporazum o sravnanju obaveza kojim je, kako se navodi, dodatno potvrđeno postojanje duga. Ova kompanija je pokušala da naplati dio dospjelog duga prošle godine, kada je javni izvršitelj donio rješenje o naplati 1,5 miliona eura, ali je Vijeće Privrednog suda kojim je predsjedavao predsjednik suda Blažo Jovanić, usvojilo prigovor Uniproma i obustavilo izvršni postupak, jer fakture na osnovu kojih je određeno izvršenje, kako je navedeno, nijesu vjerodostojna isprava na način propisan zakonom. Osim toga, tim ugovorima je, kako je navedeno u prigovoru, bila predviđena primjena engleskog prava i obaveza mirnog rješavanja spora.

SCP je ukazala da je Uniprom enerdži prezadužen, odnosno da je njegova imovina značajno manja od postojećih obaveza, te da su troškovi poslovanja dvije godine za redom viši od prihoda, a da su negativni neto rezultati doveli do postojanja negativnog kapitala.

Izvještaj

Da dug postoji, potvrdila je i privremena stečajna upravnica koja je utvrdila da je Uniprom enerdži tokom posljednje tri godine imao negativan finansijski rezultat, te da je gubitak od 2018. godine sa 183,9 hiljada prošle godine porastao na 527,5 hiljada eura. Takvi rezultati, kako je navela, nijesu začuđujući, imajući u vidu da je tokom ovog perioda imao samo jednog kupca i to Uniprom Nikšić te da potraživanja od 624,8 hiljada eura nije naplatio.

– Radi se o privrednom društvu koje je povezano sa stečajnim dužnikom, budući da je osnivač Uniprom doo Nikšić Stevan Pejović, a članovi odbora direktora Ina Pejović, koja je suvlasnik stečajnog dužnika i Veselin Pejović koji je ujedno izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Uniprom Nikšić i stečajnog dužnika, te da je u ovom periodu pozajmljivao novac drugom povezanom licu Uniprom metali čiji je vlasnik Stevan Pejović, a direktor i prethodni vlasnik Veselin Pejović, za šta se potraživanje u poslovnoj evidenciji Uniprom enerdži po osnovu zajma vodi kao nenaplaćeno u iznosu od 699,9 hiljada eura – stoji u izvještaju.

Osim toga, utvrđeno je i da tokom 2018. i 2019. godine nije bilo transakcija na inostranom tržištu te da nije preduzeta nijedna radnja da se naplate potraživanja za avanse date firmama Cagzir Ins Isi Sistemleri, Innovather i Russian Cylinders. Prošle godine je, kako stoji u izvještaju, zatvoren avans kod Cagzira, što ukazuje da je isporučena cistijerna za prevoz tečnog prirodnog gasa, pa SCP sumnja da se ciljano na ovaj način postupalo kako bi im se izbjeglo plaćanje.

Poslovanje

U izvještaju stoji da je Uniprom enerdži registrovan krajem 2017, za nabavku, skladištenje i prodaju prirodnog gasa u komprimovanom i tečnom stanju te da je prirodnim gasom snabdijevala Uniprom KAP od kojih je i iznajmila poslovni prostor na 30 godina.

– Imajući u vidu pokazatelje likvidnosti, poslovne aktivnosti i zaduženost, društvo se od 2018. do 2020. godine suočava sa niskim nivoom likvidnosti, pokazatelji obrta ukupnih sredstava su loši, odnosno na euro uložen u aktivi se ostvaruje od 19 do 33 centa prihoda od prodaje, a iz pokazatelja zaduženosti se vidi da su ukupne obaveze u 2018. bile veće za šest odsto od ukupnih sredstva, u 2019. za 17 odsto, a u 2020. za 33 odsto – stoji u izvještaju stečajne upravnice.

Prema finansijskoj dokumentaciji kompanije Uniprom enerdži, stečajna upravnica je utvrdila da dug prema SCP na posljednji dan prošle godine iznosi 2,7 miliona eura te da nije ni djelimično izmiren. Prema podacima iz katastra, ova kompanija nema nepokretnosti, a vlasnik je pet vozila. Sutkinja Danijela Vukčević je prvi sastanak povjerilaca zakazala za 1. novembar, a ročište za ispitivanje potraživanja za 8. novembar.

Izvor: Pobjeda.me

Check Also

Indijska ekonomija će do 2030. godine vrijedjeti 10 biliona dolara

Indijska ekonomija konstantno bilježi brz rast, toliko brz da bi u naredne dvije-tri godine mogla …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *