Najveću neto dobit za šest mjeseci ostvarili Elektroprivreda i CGES

Montenegroberza je na osnovu finansijskih iskaza emitenata za drugi kvartal 2021. godine, izvršila analizu poslovanja kompanija,  čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Analizirani su sljedeći pokazatelji: poslovni prihodi,  neto rezultat i zarada po akciji.

Poslovni prihodi

Posmatrajući poslovne prihode najreprezentativnijih crnogorskih kompanija, koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju drugog kvartala 2021. godine iznosili 315.983.698, što je za oko 17,16% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenog poslovnog prihoda navedenih kompanija:

Poslovni prihodi kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2021. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na isti period prethodne godine

Povećanje poslovnih prihoda za Q2 2021. godine  bilježe kompanije:

  • HG Budvanska rivijera AD Budva (BUDR), čiji su poslovni prihodi veći za 55,48% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • 13 Jul Plantaže AD Podgorica (PLAP), čiji su poslovni prihodi za Q2 2021. godine veći za 45,42 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), čiji su poslovni prihodi za Q2 2021. godine veći za 32,59 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.

U  nastavku je prikazano učešće kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za period Q2 2021. godine.

Neto rezultat

Ukupan neto rezultat deset blue chip kompanija iz indeksa MNSE10 za Q2 2021. godine iznosio je 22.646.304.

U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 1.459.873. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do rasta neto rezultata kompanija,  koje čine indeks MNSE10 u iznosu od oko 1.451,25%.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za Q2 2021. godine:

Neto rezultat kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2021. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Najveću apsolutnu neto dobit za šest mjeseci u 2021. godini ostvarile su kompanije:

  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  (EPCG), u iznosu 17.094.496
  • Crnogorski elektroprenosni sistema AD (PREN) , u iznosu 8.638.547

dok najveće smanjenje gubitka u apsolutnom iznosu  bilježi kompanija 13 Jul Plantaže AD Podgorica (PLAP)  i to u iznosu od 1.462.629

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2020. godine, povećanje neto rezultata bilježe kompanije:

  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK), povećanje u iznosu od 927,68%
  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  (EPCG), povećanje u iznosu od 698,49%

Zarada po akciji

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa koje su u Q2 2021. godini ostvarile zaradu po akciji:

Zarada po akciji najreprezentativnijih crnogorskih kompanija za šest mjeseci 2021. godine

Zarada po akciji zabilježena je kod šest kompanija, a najveća je sljedećih emitenata:

  • Hipotekarna banka  (HIBP) sa zaradom po akciji u iznosu od 84,75 €
  • Jugopetrol AD Podgorica (JGPK),  sa zaradom po akciji u iznosu od 0,2669
  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  (EPCG), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,1447

Berzanski indeks MNSE10

Prikaz kretanje indeksa MNSE10 za Q2 2021. g. &  Q2 2020. g.

Kretanje indeksa MNSE10 za šest mjeseci 2021. i 2020. godine

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 30.06.2021. godine indeks MNSE10 bilježi rast od 4,77 % i ostvaruje vrijednost od 744,08 procentnih poena.

Izvor: Montenegroberza

Check Also

Odloženo ročište za uvođenje stečaja u Vektru Jakić

Postupak oko prijedloga za uvođenje stečaja u kompaniju Dragana Brkovića Vektru Jakić, koju traži Uprava …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *